Hoppa till innehållet

Kurskravslista
Teknologie kandidat datateknik, inriktning tillämpad Artificiell Intelligens

I kurskravslistan visas kurser i huvudområde samt övriga krav för examen. Revidering av kurskravslistan kan ske.

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla en teknologie kandidatexamen i huvudområde datateknik, inriktning tillämpad Artificiell intelligens, krävs 180 högskolepoäng. 90 högskolepoäng ska vara kurser inom huvudområdet datateknik inkluderande självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Utöver lokalt krav om 22,5 hp matematik för prefixet teknologie, ingår ytterligare en obligatorisk kurs inom matematik om 7,5 hp. Valfritt utrymme om 60 högskolepoäng varav; högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Tillämpad AI, kunskapshantering och resonemang 7,5 Grundnivå
Ny kurs Examensarbete i tillämpad artificiell intelligens 15,0 Grundnivå
D0009E Introduktion till programmering 7,5 Grundnivå
D0010E Objektorienterad programmering och design 7,5 Grundnivå
D0012E Algoritmer och datastrukturer 7,5 Grundnivå
D0029E Dator- och nätverkssäkerhet 7,5 Grundnivå
D0032E Introduktion till AI 7,5 Grundnivå
D0033E Maskininlärning och mönsterigenkänning 7,5 Grundnivå
M0009M Diskret matematik 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
R0004E Modellering och reglering 7,5 Grundnivå

Kurser utöver huvudområde

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
S0004E Signaler och system 7,5 Grundnivå
S0008M Sannolikhetslära och statistik 7,5 Grundnivå

Övriga krav

Valfritt utrymme om 60 högskolepoäng varav:

Högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå