Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Gehörsbaserat musikskapande - BoomTown

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Gehörsbaserat lärande Boom Town är en tvåårig (120hp) musikutbildning förlagd i Borlänge. Boom Town är ett kreativt centrum för rock, pop och alla former av populärmusik där man som band och musiker ges möjlighet att utveckla sitt musicerande, låtskrivande, ljudteknik, entreprenörskap etc.

I utbildningen studeras musicerande och musikskapande. Inom kursen musikskapande förekommer moment som progressivt skapande och forskningsprocess.

Dessa moment utgör ett stöd för ett reflekterande förhållningssätt och som en förberedelse inför examensarbetet.

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete/produktion med fokus på gehörsbaserat musikskapande.

 

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Utbildningen leder till konstnärlig examen. Som grund för rangordning och därmed urval, bedömer juryn följande aspekter hos de sökande: konstnärlig gestaltningsförmåga, förmåga till personligt uttryck samt teknisk och teoretisk kompetens. Information om urvalsprov finns på programmets hemsida på ltu.se.

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet»

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0078G Musicerande I 30,0 Grundnivå
D0079G Musicerande II 30,0 Grundnivå
D0102G Musikskapande II 22,5 Grundnivå
D0103G Examensarbete i musik med inriktning mot gehörsbaserat musikskapande 7,5 Grundnivå
K0019G Musikskapande I 30,0 Grundnivå