Hoppa till innehållet

Antagningsprov

Publicerad: 26 januari 2017

Din ansökan till programmet görs i tre steg.

1. Sök utbildningen på antagning.se

Inför hösten 2022 är anmälan öppen 15 mars - 19 april. För att hitta rätt kan du söka på utbildningens namn, “Gehörsbaserat musikskapande”. Du kan också söka via LTUs hemsida

OBS! Om man söker som grupp måste alla medllemmar i gruppen göra en individuell ansökan till programmet. 

2. Skicka in dina arbetsprover

En låt räcker, eller ca 5 minuter musik, så att vi får en uppfattning om vad du/ni gör. Till detta ska bifogas ett personligt brev. Du får skriva vad du vill, det viktiga är att vi får en uppfattning om vem du är, din relation till musiken, varför du vill gå utbildningen och vad du tror att den kan ge dig. Söker ni som band ska alla skicka varsitt brev.

Skicka alltså musik som du/ni gjort eller varit med och gjort till:
antagningsprovmd@ltu.se 

Det går utmärkt att skicka en länk till en sida där vi kan
höra musiken. Du kan också skicka material till:

Musikhögskolan i Piteå
Utbildningsadministration
Box 744
941 28 Piteå

3. Antagningsprov

Efter att vi gått igenom inskickat material kommer sökande med godkända arbetsprov kallas till antagningsprov. Det är mycket trevligare och roligare än vad det låter.

Tid för antagningsprovet meddelas senare.   

De som kallas får spela upp sin musik i ca 10 minuter. Du kan använda bakgrunder (CD, Dropbox, iCloud, usb etc), eller kompa dig själv. Vissa har med sig kompband. Vi har backline och PA. Om ni som sökande är en ensemble så behöver ni självklart inget komband.

Antagningsbesked med svarskrav meddelas via antagning.se. Kom ihåg att logga in och läsa dina meddelanden under antagningsperioden.

Välkomna!

Kontakt

Weissglas, Erik - Universitetslektor, Utbildningsledare för programmet Gehörsbaserat musikskapande

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72657