Obligatoriska kurser
Gehörsbaserat musikskapande

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Gehörsbaserat musikskapande är en tvåårig (120hp) musikutbildning. Utbildningen är ett kreativt centrum för rock, pop och alla former av populärmusik där man som band och musiker ges möjlighet att utveckla sitt musicerande, låtskrivande, ljudteknik, entreprenörskap etc.

I utbildningen studeras musicerande och musikskapande. Inom kursen musikskapande förekommer moment som progressivt skapande och forskningsprocess.Dessa moment utgör ett stöd för ett reflekterande förhållningssätt och som en förberedelse inför examensarbetet.

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete/produktion med fokus på gehörsbaserat musikskapande.

Tillstånd för antagningsprov och/eller alternativt urval

Tillstånd från UHR att använda antagningsprov som särskilt behörighetskrav t.o.m. antagning vt. 2021. UHR Reg.Nr. 411-00021-17.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Två godkända antagningsprov.
Det första antagningsprovet består av ett inskickat arbetsprov. Sökande med godkänt arbetsprov kallas till det andra antagningsprovet.
Sökande med godkänt resultat i det andra antagningsprovet deltar i urvalet.

Urval

Urvalet baseras på en bedömning av antagningsprov.

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet»

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0078G Musicerande I 30,0 Grundnivå
D0079G Musicerande II 30,0 Grundnivå
D0102G Musikskapande II 22,5 Grundnivå
D0103G Examensarbete i musik med inriktning mot gehörsbaserat musikskapande 7,5 Grundnivå
K0019G Musikskapande I 30,0 Grundnivå