Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Gehörsbaserat musikskapande

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Gehörsbaserat musikskapande är en tvåårig (120hp) musikutbildning. Utbildningen är ett kreativt centrum för rock, pop och alla former av populärmusik där man som band och musiker ges möjlighet att utveckla sitt musicerande, låtskrivande, ljudteknik, entreprenörskap etc.

I utbildningen studeras musicerande och musikskapande. I utbildningen förekommer moment som progressivt skapande och forskningsprocess. Dessa moment utgör ett stöd för ett reflekterande förhållningssätt och som en förberedelse inför examensarbetet.

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete/produktion med fokus på gehörsbaserat musikskapande. I programmet beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv såväl i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Antagningsprovet består av två delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2. Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning samt kreativa processer.

Delprov 1: Arbetsprov.
Delprov 2: Spelprov.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov.

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0103G Examensarbete i musik med inriktning mot gehörsbaserat musikskapande 7,5 Grundnivå
D0224G Musikskapande profil 1 7,5 Grundnivå
D0225G Musikdata och ljudteknik 1 7,5 Grundnivå
D0226G Det musikaliska hantverket 1 7,5 Grundnivå
D0227G Individuell fördjupning 1 7,5 Grundnivå
D0228G Musikskapande profil 2 7,5 Grundnivå
D0229G Musikdata och ljudteknik 2 7,5 Grundnivå
D0230G Det musikaliska hantverket 2 7,5 Grundnivå
D0231G Individuell fördjupning 2 7,5 Grundnivå
D0236G Musikskapande profil 3 7,5 Grundnivå
D0237G Allmän fördjupning 1 7,5 Grundnivå
D0238G Det musikaliska hantverket 3 7,5 Grundnivå
D0239G Individuell fördjupning 3 7,5 Grundnivå
D0240G Musikskapande profil 4 7,5 Grundnivå
D0241G Allmän fördjupning 2 7,5 Grundnivå
D0242G Individuell fördjupning 4 7,5 Grundnivå