Läsordning
Gehörsbaserat musikskapande

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
7,5 Hp
Det musikaliska hantverket 3
Ny kurs
7,5 Hp
Individuell fördjupning 3
Ny kurs
7,5 Hp
Musikskapande profil 3
Ny kurs
7,5 Hp
Allmän fördjupning 1
Ny kurs
7,5 Hp
Allmän fördjupning 2
Ny kurs
7,5 Hp
Musikskapande profil 4
Ny kurs
7,5 Hp
Individuell fördjupning 4