Hoppa till innehållet
Malin Vuollerim.jpg

LTU bidrar till att lyfta Vuollerim 6000

Publicerad: 17 februari 2012

Vuollerim 6000 har sedan 1980-talet funnits som museum, forskningscentra och upplevelseplats för 6000 år gamla stenåldersboplatser vid Luleälven. Jokkmokks kommun lade 2009 ner verksamheten och avvecklade stiftelsen Vuollerim 6000. Lokala ideella föreningar, företag och privatpersoner gick då samman för att återuppta och utveckla verksamheten med syfte att skapa ett besöksmål med ekonomisk självbärande verksamhet.

För detta har de nu genom Strukturum AB i Jokkmokk fått resurser genom ett Leader Polaris projekt.  LTU bidrar till projektet genom att Hans Gelter, lektor i upplevelseproduktion, sitter i en referensgrupp och kommer att göra utbildningsinsatser inom bl.a. guideteknik.
Dessutom har Malin Hollström, en årskurs 3 student på upplevelseproduktion anställts som projektassistent med uppgift att driva verksamheten vid anläggningen under projekttiden.
”Det är fantastiskt att se det lokala engagemanget, och anläggningen har stor potential att bli ett intressant besöksmål, som dessutom får fin draghjälp av Tree Hotel några mil bort.”  Säger Hans Gelter efter ett första möte mellan referensgruppen och projektets aktörer den 16/2. ”Det är extra kul att ha en av våra duktiga studenter på upplevelseproduktion anställts i projektet, och att utbildningen mer och mer får möjlighet att bidra till regionens turismutveckling” avslutar Hans Gelter.