Film- och TV scenografi/attributmakeri

120 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Programmet startar för sista gången hösten 2016. Från hösten 2017 erbjuds nya utbildningar inom områdena Filmdesign och Digital design. Utbildningar för dig som söker kunskap och färdighet inom design för film, nya medier, digitala visuella effekter, datorspelsgrafik eller visualisering och VR.
Utbildningen av scenografer och attributmakare är en yrkesförberedande, konstnärlig, teknisk, samhälls- och historieorienterande utbildning. Utbildningen består av dramaturgi, stilhistoria, manusanalys, filmanalys, konstruktion- och materialkunskap, rit- och modellteknik, verkstads- och studioarbete, filmkunskap, datakunskap, arbetsplatspraktik och examensarbete. De teoretiska och praktiska ämnena varvas med konstnärlig utveckling och träning inom ramen för huvudämnena scenografi och attributmakeri.

Utbildningens innehåll

Du väljer inriktning attributmakeri eller scenografi, i samband med ansökan.  Vissa kursmoment samläses men en specialisering mot ämnesområdet börjar redan under första terminen. Båda inriktningarna innehåller teoretiska och praktiska utbildningsmoment där studenterna arbetar i grupp och individuellt. Inriktningen attributmakeri innehåller i högre grad kurser i materialhantering och materialkunskap. Inriktningen scenografi utbildar i scenografisk gestaltning och dess produktionsteknik.

Var kan jag jobba?

Arbetstillfällena finns framför allt inom TV- och filmproduktioner men också inom reklamfilmsproduktion, utställningsverksamhet, event, museer med flera. Teatrar är en stor arbetsgivare för attributmakare. Scenografer och attributmakare driver ofta eget företag.

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär