Så söker du till Datorgrafik

Publicerad: 15 januari 2013

Din ansökan görs i två steg - anmälan görs på antagning.se och antagningsprov laddas upp på antagning.se under Mina Sidor.

1. Anmälan görs på antagning.se - senast 15 april

2. Antagningsproven i pdf-format (använd mallen nedan) laddas upp via www.antagning.se - senast 15 april

 

Anvisningar och Mall för 2016 års antagningsprov: