Datorgrafik, konstnärlig kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Programmet startar för sista gången hösten 2016. Från hösten 2017 erbjuds nya utbildningar inom områdena Filmdesign och Digital design. Utbildningar för dig som söker kunskap och färdighet inom design för film, nya medier, digitala visuella effekter, datorspelsgrafik eller visualisering och VR.
Utbildningen i datorgrafik vid Luleå tekniska universitet kombinerar konstnärlig kreativitet med tekniskt kunnande. Tack vare att utbildningen är treårig hinner du fördjupa dig inom ett eget expertområde innan du börjar jobba. Vi har ett nära samarbete med världsledande företag inom filmindustrin och utmärkta kontakter med den europeiska spelbranschen. Det säkrar att det du lär dig är relevant och att arbetsmetoderna speglar professionella produktioner. En gång per år kommer flera företag från London till Skellefteå för att möta våra studenter.

Utbildningens innehåll

Du tilldelas en arbetsstation i en studio och de flesta kurser drivs som projekt. Under utbildningens gång arbetar du både individuellt och i grupp med animerade kortfilmer, datorspelsproduktion (tillsammans med datorspelsingenjörer) samt digitala effekter för filmer.

Grunderna läggs det första året genom kurser i bildberättande, traditionell konstnärlig träning, modellteckning, skulptur samt kurser som ger dig den tekniska grund som behövs för att arbeta med datorgrafik.

Du ges möjlighet att fokusera på specifika delar av yrket samt att arbeta över ämnesgränser tillsammans med andra studenter från utbildningarna datorspelsutveckling och scenografi/attributmakeri. Som student publicerar du dina produktioner via www.gscept.com.

Var kan jag jobba?

Arbetsmarknaden för en datorgrafiker är i högsta grad internationell. Många av våra studenter har efter utbildningen arbetat utomlands med bland annat storfilmer som Superman, Godzilla, Iron Man, Harry Potter, Sagan om ringen, Batman och Spiderman. Några av yrkesrollerna är visual effect artist, character artist, texture artist och visual effects supervisor.

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär