Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Datorgrafik, konstnärlig kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Konstnärliga huvudområdet Mediedesign utgår ifrån traditionella konstnärliga metoder och processer för gestaltning inom färg, form och rumslighet. Den konstnärliga utgångspunkten skapar nya möjligheter att utveckla, anpassa och applicera en konstnärlig problemlösning för olika visuella ytor och artefakter. Dessa visuella ytor och artefakter kan vara av såväl fysisk som digital karaktär, där syftet är att avsiktligt kommunicera med och beröra en mottagare och användare. Ämnet Mediedesign, som vilar på konstnärligt grund, innefattar även vetenskapliga teorier och metoder.  

Utbildningens upplägg grundas i det konstnärliga uttrycket, med kurser som behandlar grundläggande färg, form och bild. Progressionen sker genom att kombinera teori och tillämpningar avseende metoder och tekniker inom mediedesign i allmänhet och mot datorgrafik i synnerhet. Slutligen kombineras dessa tillsammans med perspektiv på yrkesroller i egna fördjupningsarbeten och därefter ett självständigt arbete. Utbildningen hålls relevant genom en kontinuerlig kontakt med visual effect branschen. Utbildningen kombinerar ett konstnärligt och ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenten ska kunna tillföra visual effect branschen nya vägar genom en ständig ökad konstnärlig och teknisk kompetens. Utbildningen bygger på detta sätt både bredd och djup för den studerande.

Tillstånd för antagningsprov och/eller alternativt urval

Beslut om att få använda antagningsprov som särskilt behörighetskrav (tillstånd t.o.m. ht2017). Dnr 548-15. UHR reg nr 411-14483-14.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5) samt behörighets- och antagningsprov som ska visa den sökandes konstnärliga skicklighet, kreativitet/idéarbete, bildspråk och presentation..
Eller:
Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) samt behörighets- och antagningsprov som ska visa den sökandes konstnärliga skicklighet, kreativitet/idéarbete, bildspråk och presentation.

Urval

Urval och rangordning baseras på behörighets- och arbetsprovet

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet»

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 172,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0002E Programmering för datorgrafiker 7,5 Grundnivå
M0009D Grafik i datorer 7,5 Grundnivå
M0015D Realtidsgrafik 7,5 Grundnivå
M0020D Inriktningsprojekt 15,0 Grundnivå
M0041M Matematik för datorgrafik 7,5 Grundnivå
W0002F Visuell kommunikation - principer och element 7,5 Grundnivå
W0003F 3D grafik 15,0 Grundnivå
W0004F Mediedesign - Konstnärlig träning 7,5 Grundnivå
W0007F Spelprojekt för datorgrafiker 15,0 Grundnivå
W0009F Animation 15,0 Grundnivå
W0012F Creature development 7,5 Grundnivå
W0013F VFX produktion 15,0 Grundnivå
W0014F Examensarbete, datorgrafik, konstnärlig kandidat 15,0 Grundnivå
W0018F Avancerad 3D grafik och compositing 15,0 Grundnivå
W0019F Konstnärlig träning - datorgrafik 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 7,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.