Läsordning
Datorgrafik, konstnärlig kandidat

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2016
vårterminen 2017
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4

Årskurs 2

höstterminen 2017
vårterminen 2018
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4

Årskurs 3

höstterminen 2018
vårterminen 2019
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4