Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Grafisk design, konstnärlig kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet Grafisk design erbjuder en utbildning väl förankrad i en konstnärlig designtradition. Med det kreativa utövandet i centrum, utgör utbildningen en tvärdisciplinär kombination av teori och praktik, reflektion och utforskande.

Programmet består av kurser där studenten övar sig i såväl forskningsorienterade som branschrelaterade arbetsprocesser inom området för grafisk design. Grundstenarna är typografi, illustration, fotografi och språk – analogt såväl som digitalt. Designstudentens förståelse för vikten av bästa möjliga interaktion mellan artefakt och användare, samt hur kommunikation fungerar via en artefakt och till en användare/mottagare, är helt avgörande.

Under det första studieåret ges grundläggande kurser inom grafisk design, interaktion och kommunikation. Under det andra året fördjupar studentens sin förståelse och färdighet inom området för grafisk design genom kurser inom identitetsdesign, informationsdesign, typografi och interaktion. Läsåret avslutas med kursen Branschreflektion, då praktik (7.5 hp) kan göras. Det tredje året vid utbildningen startar med ett valfritt utrymme (15 hp). Vidare fokuserar studenten på konstnärliga metoder och designreflektion i olika projekt för att slutligen fördjupa sig under ett examensarbete.

Utbildningen Grafisk design hålls relevant genom kontinuerlig kontakt med sin bransch samt övriga konstnärliga och vetenskapliga discipliner och har ett nära samarbete med programmet Teknisk design vid Ltu. Utbildningen kombinerar ett konstnärligt och ett vetenskapligt förhållningssätt tillsammans med beprövad erfarenhet genom en balanserad blandning av kompetens i form av föreläsare och aktiviteter kopplade till utbildningen. Samarbete sker även med universitets-utbildningar internationellt.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt arbetsprov inom grafisk design, bestående av 1) formgivning av förpackning, 2) interaktiv lösning, 3) omslag och inlaga till bok, 4) insändare/krönika, 5) egna arbeten samt 6) skriftlig motivering. Arbetsprovet bedöms med avseende på gestaltningsförmåga, teknisk skicklighet, konstnärligt uttryck och kreativ process.

Urval

Urval och rangordning baseras på arbetsprov.

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet

Obligatoriska kurser

Grafisk design 1-60 hp: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0032A Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 1 15,0 Grundnivå
D0033A Grafisk design: typografi, språket och formen 1 15,0 Grundnivå
D0034A Grafisk design: metod, process och teori 7,5 Grundnivå
D0035A Grafisk design: interaktion 1 7,5 Grundnivå
D0036A Grafisk design: kommunikation och medier 7,5 Grundnivå
D0038A Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 2 7,5 Grundnivå

Grafisk design 61-120 hp: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0040A Grafisk design: Typografi, språket och formen 2 15,0 Grundnivå
D0041A Grafisk design: Identitetsdesign 15,0 Grundnivå
D0042A Grafisk design: Interaktion 2 15,0 Grundnivå
D0043A Grafisk design: Informationsdesign 7,5 Grundnivå
D0044A Grafisk design: Branschreflektion 7,5 Grundnivå

Grafisk design 121-165 hp: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0047A Grafisk design: projekt inom grafisk design 15,0 Grundnivå
D0048A Grafisk design: designreflektion 7,5 Grundnivå
D0049A Examensarbete i grafisk design, konstnärlig kandidat 22,5 Grundnivå

Valfritt utrymme 15 hp: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.