Mediedesign - en levande landsbygd
Mediedesignstudenterna möter byborna. Foto: Martin Fryklund

Mediedesign ❤ landsbygden

Publicerad: 19 mars 2014

Ett memoryspel som lär nyinflyttade bondska ord, en film som lyfter fördelarna med att bo på landsbygden och en broschyr som beskriver hur byarna på landsbygden kan arbeta tillsammans för att lyfta kulturen. Det är några exempel på vad studenterna på Mediedesign vid Luleå tekniska universitet har skapat när de arbetat med byarna i centrum och siktet inställt på att arbeta för en hållbar utveckling i landsbygden.

Elin Hollström, LTU Foto: Emma Bergström Wuolo

När Mediedesignprogrammet vid Luleå tekniska universitet designar för en levande landsbygd har målet varit att skapa något som byborna själva kan använda och arbeta vidare med, utan att vara beroende av andra.

- Byborna var trötta på visioner och idéer som det inte händer något med. Det vi gjorde var konkreta recept som de kan använda själva vilket var väldigt uppskattat, säger Elin Hollström.

Jobbar i verkligheten

Projektet är en avslutande del i kursen Grafisk design 2 (år 2) och syftar till att studenten ska undersöka hur de kan arbeta hållbart som designers och med människan i centrum. För att tydliggöra hållbarhetsperspektivet har studenterna handletts av Johanna Lindberg, adjunkt vid Upplevelseproduktion och som arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 1995. För att utgå från faktiska behov och önskemål startade projektet med en workshop där studenterna och invånarna i byar runt Piteå deltog.

- Vi ville ha ett skarpt projekt ute i verkligheten där vi mötte de som faktiskt blir påverkade av våra lösningar, säger Elin Hollström, lärare på Mediedesign.

Med hjälp av så kallade state- och futureboards fick byborna beskriva vad som är bra med livet på landet idag och hur de ville att bygden skulle uppfattas i framtiden. Deras svar har studenterna använt sig av när de gått vidare med sina designprojekt.

- Metoden kallas Identity Tool Kit (ITK) och är skapad av Henriette Koblanck, professor i grafisk design, tillika gästprofessor på Mediedesign och involverad i projektet. ITK går bland annat ut på att användaren ska vara medverka i designprocessen och att som designer skapa sig en större förståelse för designsituationen, säger Elin Hollström.

Efter workshoppen i Svensbyn fick studenterna jobba vidare på egen hand. En student har gjort ett memoryspel där man ska matcha bondska uttryck med vanlig svenska. Spelet kallas Bondska för nyinflyttade. En annan student har tittat vad man kan göra med en byskola som läggs ner för att samhället fortfarande ska gynnas. Responsen från byborna har varit mycket positiv.

Design - inte bara vacker yta

Förutom att hjälpa bybor att lyfta landsbygden har studenterna fått i uppgift att koppla ihop sin design med de kulturpolitiska mål som riksdagen fastslagit just för att få en större förståelse för vår omvärld och vad som påverkar våra dagliga liv. 

- Vi vill att studenterna ska se möjligheterna med design. Det handlar inte bara om en vacker yta utan om att vi faktiskt kan vara med och påverka den värld vi lever i, att vi kan göra skillnad för någon/något, säger Elin Hollström som är lärare på Mediedesign.