Hoppa till innehållet
Arbetsmaterial

Läs mediedesign vid LTU

Publicerad: 7 november 2012

Vår intention är att du under din utbildning i mediedesign ska utvecklas till att våga välkomna utmaningar, ha mognaden att se och reflektera kring din omvärld samt modet att vara konstruktivt kritisk och kreativ. Att du ska kunna reflektera kring din arbetsprocess för att förstå hur du arbetar bäst och hur du kan utveckla den. Att du inför ett uppdrag förstår värdet av research, kan skapa upplevelser för betraktaren och motivera dina lösningar. Detta för att du ska kunna arbeta, leda och utveckla i branschen som anställd eller i egen regi.

Lärandet på utbildningen sker genom en kombination av teori och praktik, experiment/utforskande och reflektion. Du har här möjlighet att bygga dina kunskaper inom visuell kommunikation genom grafisk design för både analoga och interaktiva medier.  Den konstnärliga träningen, teoretiska förankringen och utforskandet av en designsituation och dess möjliga "lösningar" står i fokus. Processen, reflektionen och människan står i fokus för att du ska verka som en hållbar designer.

Stor utrymme ges under utbildningen för den personliga likväl som den professionella utvecklingen genom ständig reflektion - individuellt och i grupp. 

År 1 – ”Jag och verktygen”

Under det första året börjar du bygga din verktygslåda som designer - vilket innefattar både en praktisk och teoretisk förståelse för området. Du bygger här en bas med olika verktyg och metoder som du sedan kan ta eget avstamp från och bygga på under din tid på utbildningen. Du arbetar här med grunderna inom grafisk design, interaktion och kommunikation för både tryckta och digitala medier och tränar dig samtidigt i att reflektera och motivera dina designval.

År 2 – ”Jag som grafisk designer”

Under det andra året undersöker du allt mer ditt eget förhållningssätt och metoder genom att arbeta i designprocesser av olika slag. Här har du möjlighet fördjupa dina kunskaper kring ämnet, dess terori och praktik. Fokus ligger på mer självständigt arbete, att du ska utforska det som driver dig och att du med en större trygghet ska kunna orientera dig i designprojekt av olika karaktär och berör bland annat områdena hållbarhet, design, identitet, marknadsföring. Under det andra året får du ytterligare möjligheter att utveckla din verbala och visuella förmåga att beskriva design både gentemot kund, användare och professionella utövare.

År 3 – ”Jag och världen”

Under det tredje året fördjupar du dig och tittar allt mer ur ett större perspektiv på ämnet och omvärlden. Här utforskar du konstnärliga metoder och fortsätter din individuella fördjupning för att avslutningsvis genomföra ett examensarbete. Fokus ligger på att utveckla ditt förhållningssätt och syn på ämnet kopplat till din omvärld. Hur vill du skapa ett bidrag/utveckla ämnet?

För att väcka din nyfikenhet och att du ska få möjlighet att bygga den kunskap och de verktyg du behöver inför examensarbetet kommer du i de förberedande momenten att träffa yrkesfolk, både från branschen och gränsande discipliner.