Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Mediedesign, konstnärlig kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen består av kurser där studenten övar sig i hur den professionella arbetsprocessen med grafisk design fungerar. Grundstenarna är typografi, illustration och fotografi. Ytan och artefakten kan vara såväl tryckt som digital; trycksaker, logotyper, profilprogram, webbsidor och applikationer för stora och små interaktiva skärmar. Designstudentens förståelse för vikten av bästa möjliga interaktion mellan artefakt och användare, samt hur kommunikation fungerar på en yta via en artefakt och till en användare/mottagare, är helt avgörande.

Utbildningen erbjuder två inriktningar. Under det första studieåret ges grundläggande kurser med fokus på grafisk design, interaktion och kommunikation för både tryckta och digitala medier. Under det andra året fördjupar studentens sin förståelse och färdighet inom mediedesignämnet; grafisk design eller design för interaktiva medier. Ett valfritt utrymme omfattande 30 hp erbjuds för att studenten ska kunna bygga sin unika profil utifrån ämnesdjup. Det tredje året vid utbildningen fokuserar studenten på konstnärliga metoder och fortsätter sin individuella fördjupning genom ett examensarbete.
 
För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Mediadesignutbildningen hålls relevant genom kontinuerlig kontakt med sin bransch samt gränsande discipliner. Utbildningen kombinerar ett konstnärligt och ett vetenskapligt förhållningssätt tillsammans med beprövad erfarenhet genom en balanserad blandning av kompetens i form av föreläsare och aktiviteter kopplade till utbildningen. Samarbete sker även med universitetsutbildningar internationellt.

 

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Design för interaktiva medier
  • Grafisk design

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Utbildningen leder till konstnärlig examen. Urval och rangordning baseras på arbetsprov.

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet

Obligatoriska kurser

Mediadesign : 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0037F Interaktionsdesign 1:1 15,0 Grundnivå
M0038F Interaktionsdesign 1:2 15,0 Grundnivå
M0043F Mediedesign 3 - metod och fördjupning 30,0 Grundnivå
M0045F Mediedesign - Konstnärlig grund grafisk design 15,0 Grundnivå
M0048F Grafisk design 1 15,0 Grundnivå

Kurser inom inriktning