Foto: Peder Sundström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så ansöker du till klassiskt instrument/sång

Publicerad: 30 oktober 2006

Din ansökan till klassiskt instrument/sång görs i tre steg.

1. Sök via antagning.se

Sista datum för ansökan är 15 januari.

2. Anmäl dig till antagningsprovet

Efter den 15 januari kommer sökande till de olika inriktningarna att få information om hur anmälan till antagningsprovet går till. Utskick görs till den e-postadress som finns angiven på antagning.se. Kontrollera gärna att den stämmer.
Anmälan till antagningsprov är även en försäkran att du kommer till provet. 

Antagningsprov kommer att hållas på två orter, Piteå och Stockholm. Ange provort i samband med anmälan till antagningsprovet.
Provort Piteå - Prov hålls på Musikhögskolan vecka 12, preliminärt måndag - onsdag
Provort Stockholm - Prov hålls under helgen vecka 11  

3. Gör antagningsprovet

Prov Musikteori (MT) för alla sökande

Piteå har ett eget musikteoriprov (MT) och använder inte det gemensamma MT-prov som de andra musikhögskolorna använder. Exempel på vårt prov finns längre ner på sidan. Piteås musikteoriprov ges i Stockholm och Piteå i samband med antagningsprovet.

Provinformation för Gitarr, klassisk inriktning (2019)

  1. Spelprov - Presentation och framförande av verk med varierande karaktär. Spelprovet ska inte ta längre tid än 15 minuter, var därför noggrann med vald repertoar.
  2. Avistaprov - Du tilldelas ett verk skrivet för gitarr och får se på noterna under två minuter. Därefter spelar du stycket efter bästa möjliga förmåga.

Provinformation för Instrument, klassisk inriktning (2019)

  1. Spelprov - Framförande av 4 verk (behöver inte vara hela verk, det räcker med en sats) från olika epoker.
  2. Avistauppgift - Du tilldelas en avistauppgift som du får förbereda under 1 minut

Provinformation för Sång, klassisk inriktning (2019)

Sångprovet består av 3 delar:

1.    Vokalt prov
Presentation och framförande av 2 sånger (markera dessa i din lista) från din repertoarlista av 6 sånger plus den obligatoriska sången som ligger på hemsidan från och med vecka 7.
Dina 6 valda sånger ska ha så stor spridning som möjligt vad gäller epoker och språk (franska, tyska, engelska och italienska). Vid provtillfället kan juryn be dig sjunga ytterligare sånger från din repertoarlista, utöver de två självvalda. Ta med dig listan till provet.
I detta prov ser juryn till din röstliga, textliga och musikaliska förmåga samt din förmåga till kommunikation med en publik.

2.    A prima vista uppgift
Vid provtillfället tilldelas du en sång som du får se på ett par minuter.
Därefter sjunger du den med ackompanjemang av pianist.

I detta prov ser juryn till förmågan att på kort tid lära in en sång.

Provinformation för Piano, klassisk inriktning (2019)

Vid provtillfället kan du uppmanas att spela fullständiga helkandenser.