Foto: Peder Sundström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så ansöker du till klassiskt instrument/sång

Publicerad: 30 oktober 2006

Din ansökan till klassiskt instrument/sång görs i tre steg.

1. Sök via antagning.se

Sista datum för ansökan är 15 januari.

2. Anmäl dig till antagningsprovet

Efter den 15 januari kommer sökande till de olika inriktningarna att få information om hur anmälan till antagningsprovet går till. Utskick görs till den e-postadress som finns angiven på antagning.se. Kontrollera gärna att den stämmer.
Anmälan till antagningsprov är även en försäkran att du kommer till provet. 

Antagningsprov kommer att hållas på två orter, Piteå och Stockholm. Ange provort i samband med anmälan till antagningsprovet.
Provort Piteå - Prov hålls på Musikhögskolan vecka 12, preliminärt måndag - onsdag
Provort Stockholm - Prov hålls på Konserthuset den 7 mars. Ramtider för audition 9.45-15.15. Ramtider för teoriprov 8.45-17.00.

3. Gör antagningsprovet

Prov Musikteori (MT) för alla sökande

Piteå har ett eget musikteoriprov (MT) och använder inte det gemensamma MT-prov som de andra musikhögskolorna använder. Exempel på vårt prov finns längre ner på sidan. Piteås musikteoriprov ges i Stockholm och Piteå i samband med antagningsprovet.

Provinformation för Gitarr, klassisk inriktning

  1. Spelprov - Presentation och framförande av verk med varierande karaktär. Spelprovet ska inte ta längre tid än 15 minuter, var därför noggrann med vald repertoar.
  2. Avistaprov - Du tilldelas ett verk skrivet för gitarr och får se på noterna under två minuter. Därefter spelar du stycket efter bästa möjliga förmåga.

Provinformation för Instrument, klassisk inriktning

  1. Spelprov - Framförande av 4 verk (behöver inte vara hela verk, det räcker med en sats) från olika epoker.
  2. Avistauppgift - Du tilldelas en avistauppgift som du får förbereda under 1 minut

Provinformation för Sång, klassisk inriktning 

Sångprovet består av 4 delar:
  1. Vokalt prov - Presentation och framförande av 2 sånger (markera dessa i din lista) från din repertoarlista av 6 sånger. Dina 6 valda sånger ska ha så stor spridning som möjligt vad gäller epoker och språk (franska, tyska, engelska och italienska). Vid provtillfället kan juryn be dig sjunga ytterligare sånger från din repertoarlista, utöver de två självvalda. Ta med dig listan till provet. I detta prov ser juryn till din röstliga, textliga och musikaliska förmåga samt din förmåga till kommunikation med en publik.
  2. Obligatorisk sång som kommer att finnas tillgänglig på denna sida en vecka innan provtillfället. Sången memoreras i förväg och framförs med ackompanjemang. I detta prov ser juryn till förmågan att på kort tid lära in en sång.
  3. Ett utdrag från ett pianostycke på mellannivå som ska framföras av den sökande finns tillgängligt för nedladdning veckan före provtillfället. Detta stycke behöver inte memoreras.
  4. Prima vista- uppgift - Vid provtillfället tilldelas du en sång som du kort får titta igenom och sedan sjunga melodilinjen samtidigt som du spelar sånglinjen på piano.  

Provinformation för Piano, klassisk inriktning

Vid provtillfället kan du uppmanas att spela fullständiga helkandenser.

 

Övrig inormation:

Om du önskar pianoackompanjemang till det vokala/instrumentala provet vill vi att du skickar in noter till oss.
Provort Stockholm - noter oss tillhanda senast 1 mars
Provort Piteå - noter oss tillhanda senast 9 mars

Du kan skicka dem som bifogade dokument via e-post till antagningsprovKLIS@mailbox.ltu.se

alternativt posta dem i ett kuvert till:
Musikhögskolan i Piteå
"Antagningsprov kandidat"
Boxx 744
94128 Piteå