Foto: Peder Sundström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så ansöker du till klassiskt instrument/sång

Publicerad: 23 januari 2020

Din ansökan till klassiskt instrument/sång görs i tre steg.

1. Sök via antagning.se

Sista datum för ansökan är 15 januari.

2. Anmäl dig till antagningsprovet

Efter den 15 januari kommer sökande till de olika inriktningarna att få information om hur anmälan till antagningsprovet går till. Utskick görs till den e-postadress som finns angiven på antagning.se. Kontrollera gärna att den stämmer.
Anmälan till antagningsprov är även en försäkran att du kommer till provet. Från och med 6 mars görs anmälan till antagningsprovet via antagningsprovKLIS@mailbox.ltu.se.

Antagningsprov kommer att hållas på två orter, Piteå och Stockholm. Ange provort i samband med anmälan till antagningsprovet.
Provort Piteå - Prov hålls på Musikhögskolan vecka 12, schema publicerat på https://www.ltu.se/edu/program/KKMUG/Antagningsprov
Provort Stockholm - Prov hålls på Konserthuset den 7 mars. Schema publicerat på https://www.ltu.se/edu/program/KKMUG/Antagningsprov

3. Gör antagningsprovet

Prov Musikteori (MT) för alla sökande:

Piteå har ett eget musikteoriprov (MT) och använder inte det gemensamma MT-prov som de andra musikhögskolorna använder. Exempel på vårt prov finns längre ner på sidan. Piteås musikteoriprov ges i Stockholm och Piteå i samband med antagningsprovet.

Provinformation för Instrument, klassisk inriktning:

Instrumentalprovet består av två delar framför jury:

  • Instrumentalprov
  • Prima Vista-uppgift:

Spelprov: Framförande av 4 verk (behöver inte vara hela verk, det räcker med en sats) från olika epoker.

Prima Vista-uppgift: Du ett kortare verk, som du får förbereda under 1 minut innan du framför det.

Provinformation för Sång, klassisk inriktning; 

Sångprovet består av 4 delar framför jury:

  • Vokalt prov
  • Obligatorisk sång
  • Ett pianostycke
  • Prima Vista-uppgift:

Vokalt prov Presentation och framförande av 2 sånger (markera dessa i din lista) från din repertoarlista av 6 sånger. Dina 6 valda sånger ska ha så stor spridning som möjligt vad gäller epoker och språk (franska, tyska, engelska och italienska). Vid provtillfället kan juryn be dig sjunga ytterligare sånger från din repertoarlista, utöver de två självvalda. Ta med dig listan till provet. I detta prov ser juryn till din röstliga, textliga och musikaliska förmåga samt din förmåga till kommunikation med en publik.

Obligatorisk sång som kommer att finnas tillgänglig på denna sida en vecka innan provtillfället. Sången memoreras i förväg och framförs med ackompanjemang. I detta prov ser juryn till förmågan att på kort tid lära in en sång.

Ett utdrag från ett pianostycke på mellannivå som ska framföras av den sökande finns tillgängligt för nedladdning veckan före provtillfället. Detta stycke behöver inte memoreras.

Prima Vista-uppgift: Vid provtillfället tilldelas du en sång som du kort får titta igenom och sedan sjunga melodilinjen samtidigt som du spelar sånglinjen på piano

Provinformation för Gitarr, klassisk inriktning

Gitarrprovet består av två delar framför jury:

Spelprov: Presentation och framförande av verk med varierande karaktär. Spelprovet ska inte ta längre tid än 15 minuter, var därför noggrann med vald repertoar.

Prima Vista-uppgift: Du tilldelas ett verk skrivet för gitarr och får se på noterna under två minuter. Därefter spelar du stycket efter bästa möjliga förmåga.

Övrig information

Om du önskar pianoackompanjemang till det vokala/instrumentala provet vill vi att du skickar in noter till oss.
Provort Stockholm - noter oss tillhanda senast 1 mars
Provort Piteå - noter oss tillhanda senast 9 mars

Du kan skicka dem som bifogade dokument via e-post till antagningsprovKLIS@mailbox.ltu.se

Alternativt posta dem i ett kuvert till:
Musikhögskolan i Piteå
"Antagningsprov kandidat"
Boxx 744
94128 Piteå