Foto: Peder Sundström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så ansöker du till klassiskt instrument/sång

Publicerad: 30 oktober 2006

Din ansökan till klassiskt instrument/sång görs i tre steg.

1. Sök via antagning.se

Sista datum för ansökan är 15 januari.

2. Anmäl dig till antagningsprovet

Antagningsprov för samtliga sex inriktningar kommer att hållas på Musikhögskolan i Piteå vecka 12 2019. Efter den 15 januari kommer sökande till de olika inriktningarna att få ett formulär för anmälan till antagningsprov via e-post (den e-postadress som angetts på antagning.se).

Du som söker till klassisk musiker har möjlighet att göra antagningsprov på Konserhuset i Stockholm söndag 17 mars 2019. Ange önskad provort (Stockholm eller Piteå) i anmälningsformuläret som skickas ut efter den 15 januari.

Det är viktigt att du så snart som möjligt anmäler dig till i antagningsprovet då antalet platser för att kunna göra provet i Stockholm är begränsat.

3. Gör antagningsprovet

Prov Musikteori (MT) för alla sökande

Provinformation för Gitarr, klassisk inriktning

  1. Spelprov - Presentation och framförande av verk med varierande karaktär. Spelprovet ska inte ta längre tid än 15 minuter, var därför noggrann med vald repertoar.
  2. Avistaprov - Du tilldelas ett verk skrivet för gitarr och får se på noterna under två minuter. Därefter spelar du stycket efter bästa möjliga förmåga.

Provinformation för Instrument, klassisk inriktning

  1. Spelprov - Framförande av 4 verk (behöver inte vara hela verk, det räcker med en sats) från olika epoker.
  2. Avistauppgift - Du tilldelas en avistauppgift som du får förbereda under 1 minut

Provinformation för Sång, klassisk inriktning

Sångprovet består av 3 delar:

1.    Vokalt prov
Presentation och framförande av 2 sånger (markera dessa i din lista) från din repertoarlista av 6 sånger plus den obligatoriska sången som ligger på hemsidan från och med vecka 7.
Dina 6 valda sånger ska ha så stor spridning som möjligt vad gäller epoker och språk (franska, tyska, engelska och italienska). Vid provtillfället kan juryn be dig sjunga ytterligare sånger från din repertoarlista, utöver de två självvalda. Ta med dig listan till provet.
I detta prov ser juryn till din röstliga, textliga och musikaliska förmåga samt din förmåga till kommunikation med en publik.

2.    A prima vista uppgift
Vid provtillfället tilldelas du en sång som du får se på ett par minuter.
Därefter sjunger du den med ackompanjemang av pianist.

I detta prov ser juryn till förmågan att på kort tid lära in en sång.

Provinformation för Piano, klassisk inriktning

Vid provtillfället kan du uppmanas att spela fullständiga helkandenser.

 

Övrig information:
Om du önskar pianoackompanjemang till det vokala/instrumentala provet vill vi att du skickar in noter, oss tillhanda senast 8 mars 2019. Du kan skicka dem som bifogade dokument i mejl till antagningsprovMD@ltu.se

alternativt posta dem i ett kuvert till:

Musikhögskolan i Piteå
"Antagningsprov kandidat"
Snickargatan 20
941 28 PITEÅ

Har du frågor?

Sven-Erik Sandlund

Sven-Erik Sandlund, Universitetslektor

Telefon: 0911-72662
Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande