Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så ansöker du till komposition

Publicerad: 23 januari 2020

Din ansökan till komposition görs i tre steg.

1. Sök på antagning.se

Sista datum för ansökan är 15 januari.

2. Skicka arbetsprover till Musikhögskolan

Ett urval av kompositioner och/eller arrangemang skickas in i förväg för bedömning, oss tillhanda senast 9 februari 2020. Vi tar även emot arbetsprover för bedömning efter den 9 februari.

Urvalet ska visa den sökandes bredd och profil, och bör ej vara alltför omfattande (max. 5 verk). Arbetsproverna presenteras både i noterad och ljudande form.

Skicka dina arbetsprov som e-post med bifogade filer till antagningsprovKOMP@mailbox.ltu.se

Kom även ihåg att ange namn och personnummer.
Om dina arbetsprover bedöms hålla en tillräcklig nivå blir du kallad till antagningsprov som hålls i Piteå vecka 12 2020.

eller posta dina arbetsprov till:


Musikhögskolan i Piteå
"Antagningsprov Komposition"
Box 744
941 28 PITEÅ

3. Skriv antagningsprov

Provinformation 

  • Prov Musikteori (MT)
  • Epoker & Genrer: Några musikexempel från olika epoker/genrer spelas upp, där den sökande kort ska beskriva de olika exemplen - hur musiken låter, dels om den sökande tycker att någon speciell epok, stil, genre eller kompositör passar in i beskrivningen.
  • Partiturlyssning: Ett kort partiturexempel får studeras i några minuter. Sedan spelas exemplet upp. Exemplet innehåller en del avvikelser som ska ringas in i partituret. Avvikelserna kan vara att ljudexemplet innehåller andra toner, annan instrumentation, annan dynamik, eller att föredragsbeteckningar eller spelarter saknas i partituret.
  • Komponera med ord: En kort inledning av ett givet verk spelas upp. Den sökande ska sedan med ord beskriva hur denne hade valt att fortsätta kompositionen ett par minuter fram.
  • Arrangering/instrumentation: Ett kort pianoutdrag ska arrangeras/instrumenteras för en orkester bestående av träblås, brass, slagverk och stråkar.
  • Ord & Begrepp: Den sökande får en lista på ca 20 musikaliska termer och begrepp som ska beskrivas kortfattat.
  • Intervju: Ett kort samtal där möjlighet ges för både den sökande och lärare vid kompositionsutbildningen att ställa frågor som rör eventuella studier. Den sökande förväntas också kort beskriva sin bakgrund och motiv till att studera komposition.

Har du frågor?

Jan Sandström

Jan Sandström, Professor

Telefon: 0911-72621
Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande