Hoppa till innehållet
noter_komposition_ltu.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så ansöker du till komposition

Publicerad: 23 januari 2020

Din ansökan till komposition görs i tre steg.

1. Sök på antagning.se

Sista datum för ansökan är 17 januari.

2. Skicka arbetsprover till Musikhögskolan

Ett urval av kompositioner och/eller arrangemang skickas in i förväg för bedömning, oss tillhanda senast 14 mars 2022. Urvalet ska visa den sökandes bredd och profil, och bör ej vara alltför omfattande (max. 5 verk). Arbetsproverna ska presenteras både i noterad och ljudande form. Partitur och noter ska vara i .pdf-format, klingande exempel ska vara i .mp3-format.
Skicka dina arbetsprov som e-post med bifogade filer till antagningsprovKOMP@ltu.se
Kom även ihåg att ange namn och personnummer.
 

3. Skriv antagningsprov

Provinformation 2022

Prov musikteori 

Teoriprovet öppnar den 14 mars kl. 23.59 och stänger den 21 mars kl. 23.59. När du startat provet via länken har du 90 minuter på dig att genomföra provet. Länk kommer här inom kort.

Prov komposition

Beskrivning av provet:

· Epoker & Genrer: Några musikexempel från olika epoker/genrer spelas upp, där den sökande kort ska beskriva de olika exemplen - hur musiken låter, dels om den sökande tycker att någon speciell epok, stil, genre eller kompositör passar in i beskrivningen.
· Partiturlyssning: Ett kort partiturexempel får studeras i några minuter. Sedan spelas exemplet upp. Exemplet innehåller en del avvikelser som ska ringas in i partituret. Avvikelserna kan vara att ljudexemplet innehåller andra toner, annan instrumentation, annan dynamik, eller att föredragsbeteckningar eller spelarter saknas i partituret.
· Komponera med ord: En kort inledning av ett givet verk spelas upp. Den sökande ska sedan med ord beskriva hur denne hade valt att fortsätta kompositionen ett par minuter fram.
· Arrangering/instrumentation: Ett kort pianoutdrag ska arrangeras/instrumenteras för en orkester bestående av träblås, brass, slagverk och stråkar.
· Ord & Begrepp: Den sökande får en lista på ca 20 musikaliska termer och begrepp som ska beskrivas kortfattat.
 

Intervju

Intervjumomentet genomförs i Zoom. Ramtiderna är 23 mars 10.00-17.00. Exakt schema skickas ut efter att arbetsproverna är genomgångna och bedömda. Intervjumomentet tar ca 15 per sökande.
 
Nedan finner du exempel på teoriprov med medföljande ljudexempel.

Har du frågor?

Fredrik Högberg

Fredrik Högberg, Universitetslektor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle