Hoppa till innehållet

Kyrkomusik

Kyrkomusikerinriktningen är det självklara valet för dig som vill ägna dig åt kyrkomusikalisk verksamhet på högre nivå. Här får du mycket individuell undervisnings tid samt tillgång till en orgelsamling i världsklass. Som student bor du också på gångavstånd till Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet – en av Sveriges mest kreativa platser.

Kyrkomusiker inriktningen vid Musikhögskolan i Piteå kännetecknas av en stödjande miljö där eleverna får mycket individuellt undervisning. Individuell solistisk orgellektioner och kyrkomusik gemensam lektioner sker veckovis. Under gemensam lektioner spelar upp sina orgelstycken för varandra, dirigera körstycken och sjunger psalmer tillsammans samt jobba tillsammans på konsert projekt. Gästlärare presenterar ofta seminarier och konserter med olika innehåll. 

Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik ger dig förutsättningar att bedriva kyrkomusikalisk verksamhet på högre nivå, något som krävs om kyrkomusik ska fortsätta vara en viktig del i Sveriges kulturlandskap.

En bred utbildning

Kandidatexamen i kyrkomusik ger dig en bred grund och de grundläggande kunskaper som du behöver för att klara av de otroligt varierande arbetsuppgifter som kyrkomusiker har: att kompa dig själv i en solosång på gudstjänster och förrättningar, att dirigera en kör i Händels Messias eller en Abba-låt, att improvisera ett mellanspel under en psalm, att arrangera ett körstycke för 3-stämmig kör och gitarr eller att undervisa en orgelelev i hens första preludium och fuga av Bach.


Du har också möjlighet att genom valfria eller tillvalskurser att inrikta dig mot de specifika ämnen som är intressanta för dig: sång, kördirigering, fördjupat orgelspel, musikteoretiska kunskaper, improvisation och mycket mer.

Fantastiska instrument

Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet

Studio Acusticum (Woehl, 2012, IV/140): Sveriges största konserthusorgel. Inkluderar bland annat klockor, xylofon och celesta. Det går att spela det mesta här, men orgeln klingar särskilt bra i symfonisk repertoar från romantiken och framåt. 

Foto: Lars Andersson

Norrfjärdens kyrka (Grönlunds, 1997, III/36): En replik av en barockorgel från 1600-talet som ursprungligen funnits i Tyska kyrkan i Stockholm. Den orgeln finns kvar och restaurerades i Tornedalen: huvudverket i Övertorneå och ryggpositivet i Hietaniemi. Orgelns medelton temperering passar utmärkt till repertoar från hela Europa skrivet innan Johann Sebastian Bachs tid. Orgeln används ofta i undervisning och konserter av studenter och lärare.

Foto: Lars Andersson
Foto: Lars Andersson

Orgelsalen (Grönlunds, 1989, III/35): Orgelsalens tremanualiga Grönlundsorgel är eklektisk i stil och tillgänglig för studentkonserter samt undervisning.

Liturgiska orgelsalen är Musikhögskolans lilla pärla. En mindre konsertsal med en tvåmanualig barockorgel byggd av Robert Gustavsson, Härnösand (II, 15) och intonerat av Mads Kjersgaard, en av Sveriges ledande experter i barockorglar. Salen inrymmer även en tvåmanualig cembalo.

Övningsorglar Det finns fem ytterligare övningsorglar på Musikhögskolan. Det betyder att det alltid finns tillgängliga instrument när du vill öva.

Lyssna på våra orglar

Gary Verkade spelar på olika lokala orglar som du som student också kommer få möjligheten att spela på. 

 

Inspelningar på universitetsorgeln i Studio Acusticum

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

18 Choräle von verschiedener Art (BWV 651-668) 

Fantasia super: Komm, heiliger Geist, Herre Gott, BWV 651

In Organo pleno
 

Komm, heiliger Geist, Herre Gott (alio modo), BWV 652

a 2 Clav. e Pedale
 

An Wasserflüssen Babylon, BWV 653

a 2 Clav. e Pedale
 

An Wasserflüssen Babylon, BWV 653b

a 2 Clav. e Pedale doppio
 

Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654

a 2 Clav. e Pedale
 

Trio super: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’, BWV 655

a 2 Clav. e Pedale
 

O Lamm Gottes unschuldig, BWV 656

3 Versus
 

Nun danket alle Gott, BWV 657

Canto fermo in Soprano

a 2 Clav. e Pedale
 

Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658

Canto fermo in Pedale
 

Nun komm’ der Heiden Heiland, BWV 659

a 2 Clav. e Pedale
 

Trio super: Nun komm’ der Heiden Heiland, BWV 660

a due Bassi e Canto fermo


Nun komm’ der Heiden Heiland, BWV 661

In Organo pleno

Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’, BWV 662

Canto fermo in Soprano

a 2 Clav. e Pedale

Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’, BWV 663

Canto fermo in Tenore

a 2 Clav. e Pedale
 

Trio super: Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’, BWV 664

a 2 Clav. e Pedale
 

Jesus Christus, unser Heiland, der von uns, BWV 665
 

Jesus Christus, unser Heiland, der von uns (alio modo), BWV 666

 

Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist, BWV 667

In Organo pleno

 

Vor deinen Thron’ tret ich hiermit, BWV 668

a 2 Clav. e Pedale

Canto fermo in Canto

 

Robert Paredes (1948-2005)

Fleeting Ecologies in an Ontology of Halting (1995-2005)

 

Scott Roller (1959)

Flux (1987)
 

Fields and Planes (1990)

Fields and Planes 1

Fields and Planes 2

Fields and Planes 3

Fields and Planes 4

Fields and Planes 5

Fields and Planes 6

 

Gary Verkade: Inspelningar på den medeltonstempererade orgeln i Norrfjärdens kyrka.

 

Johann Ulrich Steigleder (1593-1635)

Ricercar tabulatura (1624)

Spotify: Meantone Steigleder

 

Gary Verkade: Inspelningar på andra orglar

John Cage (1912-1992)

The Complete Organ Works

på orgeln i Nederluleå kyrka i Luleå

Spotify: The Works for Organ

Souvenir

Some of the Harmony of Maine

ASLSP/ORGAN2

 

Jörg Herchet (1943)

komposition 4 für orgel (1998/2005)

på orgeln i Luleå domkyrka

 

Organ Works

på orgeln i Luleå domkyrka

Spotify: Namen Gottes

 

Organ Music by Warren Burt, Kenneth Gaburo, Philip Blackburn

Spotify: WINDED

Warren Burt (1949)

Recitative/Tracing (On Guns and Cock Fighting)

for organ and electronic tape (1994)

 

Kenneth Gaburo (1926-1993)

Antiphony X (Winded)

for organist and electronic tape (1985-1991)

 

Philip Blackburn (1962)

PPS (1994)

for organ and electronic tape

Inspirationsvideo för dig som tänker söka till musikhögskola

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Sök till våra klassiska inriktningar på Musikhögskolan

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Kontaktperson för inriktningen kyrkomusik

Aaron Sunstein

Sunstein, Aaron - Universitetslektor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72783

Dina lärare:

Orgel: Aaron SunsteinGary Verkade (prof emeritus)

Liturgisk orgel: Lars Sjöstedt

Kördirigering: Erik Westberg

Orkesterdirigering: Petter Sundkvist

Sång: Katherine Osborne

Klassiskt piano: Niklas Sivelöv, Nigar Charkazova

Ackordspiano: Robert Svensson, Viktor Fagerlund

Teori: Aaron Sunstein , Jörgen Häll

Examensarbete: Åsa Unander-Scharin , Stefan Östersjö