Hoppa till innehållet

Musik, konstnärlig kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Du är behörig att söka till vår treåriga kandidatutbildning i musik efter avslutade studier på gymnasium eller folkhögskola.

Vid kandidatprogrammet i musik möter du erfarna lärare och har tillgång till ändamålsenliga och välutrustade lokaler.

Utbildningens innehåll

I utbildningen vidareutvecklar du dina färdigheter och ditt personliga uttryck, samt har rika möjligheter till att musicera med andra i olika konstellationer i våra fina konsertlokaler och högklassiga studios vilket ger viktiga erfarenheter inför yrkeslivet eller fortsatta studier. En stor del av utbildningsprogrammets innehåll ägnas åt den specialiserade inriktningen som du valt. Möjlighet till utbytesstudier finns i den näst sista terminen inom programmet.
Genom att ta vara på den unika miljön och att samarbeta med studenter från andra utbildningar och inriktningar, kan ni skapa projekt som ni själva utformar. Ni kan dessutom ansöka om att delta i skolans kammarkör som gör högkvalitativa produktioner nationellt och internationellt.
En konstnärlig kandidatexamen ger dig behörighet till fortsatta studier på masternivå eller en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 

Inriktningar

Kandidatutbildningen ges med följande inriktningar: Jazzmusiker, Klassisk musiker, Komposition, Rockmusiker, Studiomusiker och Kyrkomusiker.

Inriktning

Inriktning: Kyrkomusik

Vår kyrkomusikerutbildning syftar till att utveckla dina instrumentala färdigheter på både djupet och bredden, med insikt i olika genrer. Fokus ligger på din profil med orgel, liturgiskt orgelspel, brukspiano, sång, kör- och ensembleledning men du deltar också i studieaktiviteter som är gemensamma med andra studerande. I orgelämnet får du bekanta dig i orgelns stora repertoar från medeltid till samtid spelandes på våra magnifika instrument. Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen och med extrakurser.

Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv:
1.      Musikalisk profil (orgel, liturgisk orgel, dirigering, brukspiano)
2.      Det musikaliska hantverket (Musikteori, sång)  
3.      Konstnärlig kunskap, forskningsprocessen och examensarbete

Utbildningen är nära relaterad till den framtida yrkesrollen som kyrkomusiker och är behörighetsgrundande för organisttjänst inom Svenska kyrkan. Om du fortsätter studera på masternivå i solistisk orgel eller dirigering, kan du söka tjänst som förste organist. Våra lärare har gedigen pedagogisk erfarenhet och ett flertal är verksamma både nationellt och internationellt som musiker, tonsättare eller dirigenter.

Inriktning: Rockmusiker

Inriktningen syftar till att utveckla din instrumentala, sångmässiga och konstnärliga profil för kommande professionella yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden. Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet.  Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen och med extrakurser. Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv: 
 

1.      Musikalisk profil (instrument, sång, ensemble, låtskrivande, scenisk gestaltning, musikproducentskap, improvisation) 
2.      Det musikaliska hantverket (gehör, praktisk musiklära och stilanalys, ensembleledning, branschkunskap, ljudteknik, biinstrument, ekonomi)
3.      Konstnärlig kunskap, forskningsprocessen och examensarbete

För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från skolans ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper. Möjlighet till utbytesstudier finns i näst sista terminen inom programmet.

Inriktning: Studiomusiker

Här utvecklar du din instrumentala, sångmässiga och konstnärliga profil för kommande professionella yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden. Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet.  Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen och med extrakurser. Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv: 
 

1.      Musikalisk profil (instrument, sång, ensemble, studioinspelningar, musikproduktion, improvisation, avistaspel) 
2.      Det musikaliska hantverket (gehör, teori, transkription, låtskrivande, arrangering, inspelningsteknik, branschkunskap, ekonomi)
3.      Konstnärlig kunskap, forskningsprocessen och examensarbete

 
För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från skolans ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper.

Inriktning: Komposition

Här kan du under tre år bedriva kompositionsstudier med inriktning mot komposition och arrangering. Kompositionsstudierna bygger på projekt, individuell handledning och seminarier. I kompositionsprofilen studerar du även arrangering, instrumentation, harmonilära och kontrapunkt. Projekten innehåller praktiskt arbete med olika ensemblekonstellationer, film- och spelmusik samt musikdramatik. I kompositionsutbildningen genomför vi samarbetsprojekt med professionella ensembler och orkestrar. Du kan komplettera dina studier genom det valfria utrymmet i utbildningen och med extrakurser.
 
Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv:
1. Musikalisk profil (komposition och arrangering)
2. Det musikaliska hantverket (Musikteori, brukspiano, ensembleledning, branschkunskap och närliggande konstarter)  
3. Konstnärlig kunskap, forskningsprocessen och examensarbete 

Utbildningen ger dig en god grund för fortsatta studier på masternivå eller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som ger dig en lärarexamen och arbetsmöjligheter som lärare. Våra lärare har gedigen pedagogisk erfarenhet och ett flertal är verksamma både nationellt och internationellt som musiker, tonsättare eller dirigenter.

Inriktning: Klassisk musiker

Inriktningen syftar till att utveckla ditt instrumentala/sångliga hantverk och din personliga konstnärliga profil. Fokus ligger på ditt huvudinstrument, men du deltar också i studieaktiviteter som är gemensamma med andra studerande. Du kan komplettera dina studier genom det valfria utrymmet i utbildningen och med extrakurser. Studenter i orkesterinstrument och sång har tillgång till kompetenta instuderingspianister. Våra studenter erbjuds generöst med lektionstid av sina huvudlärare. Genom hela utbildningen varvas den enskilda undervisningen med gemensamma lektioner, interna- och externa konserter samt olika orkester- och ensembleprojekt.


Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv: 
1. Musikalisk profil (instrument/sång, ensemble)
2. Det musikaliska hantverket (Musikteori, brukspiano, ensembleledning, branschkunskap)  
3. Konstnärlig kunskap, forskningsprocessen och examensarbete 

Utbildningen ger dig en god grund för fortsatta studier på masternivå eller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som ger dig en lärarexamen och arbetsmöjligheter som lärare. Våra lärare har gedigen pedagogisk erfarenhet och ett flertal är verksamma både nationellt och internationellt som musiker, tonsättare eller dirigenter.

Inriktning: Jazzmusiker

Inriktningen syftar till att utveckla din instrumentala, sångmässiga och konstnärliga profil för kommande professionella yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden. Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet.  Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen och med extrakurser. Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv: 
 

1.      Musikalisk profil (instrument, sång, ensemble, improvisation, scenisk gestaltning) 
2.      Det musikaliska hantverket (gehör, jazzteori, komposition, arrangering, hantverksensemble, inspelningsteknik, branschkunskap, ekonomi)
3.      Konstnärlig kunskap, forskningsprocessen och examensarbete

För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från skolans ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper.

Välj inriktning

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - jazzmusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80945
2022-01-17
7

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Studiomusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Jazzmusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori, sång-/spelprov samt prov à prima vista

Rockmusiker
Antagningsprovet består av tre delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2 och så vidare.
Delprov 1: Arbetsprov samt personligt brev
Delprov 2: Sång-/spelprov, jam-prov
Delprov 3: Sång-/spelprov, jam-prov, gehörsprov

Kyrkomusik
Antagningsprovet består av prov i musikteori, spelprov, dirigeringsprov samt sångprov

Klassisk musiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Komposition
Antagningsprovet består av två delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2.
Delprov 1: Arbetsprov i noterad och ljudande form
Delprov 2: Prov i musikteori, partiturlyssning, epok-/genrelyssning, arrangering/instrumentation.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - klassisk musiker,
Piteå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80947
2022-01-17
7

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Studiomusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Jazzmusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori, sång-/spelprov samt prov à prima vista

Rockmusiker
Antagningsprovet består av tre delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2 och så vidare.
Delprov 1: Arbetsprov samt personligt brev
Delprov 2: Sång-/spelprov, jam-prov
Delprov 3: Sång-/spelprov, jam-prov, gehörsprov

Kyrkomusik
Antagningsprovet består av prov i musikteori, spelprov, dirigeringsprov samt sångprov

Klassisk musiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Komposition
Antagningsprovet består av två delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2.
Delprov 1: Arbetsprov i noterad och ljudande form
Delprov 2: Prov i musikteori, partiturlyssning, epok-/genrelyssning, arrangering/instrumentation.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - komposition,
Piteå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80948
2022-01-17
7

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Studiomusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Jazzmusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori, sång-/spelprov samt prov à prima vista

Rockmusiker
Antagningsprovet består av tre delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2 och så vidare.
Delprov 1: Arbetsprov samt personligt brev
Delprov 2: Sång-/spelprov, jam-prov
Delprov 3: Sång-/spelprov, jam-prov, gehörsprov

Kyrkomusik
Antagningsprovet består av prov i musikteori, spelprov, dirigeringsprov samt sångprov

Klassisk musiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Komposition
Antagningsprovet består av två delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2.
Delprov 1: Arbetsprov i noterad och ljudande form
Delprov 2: Prov i musikteori, partiturlyssning, epok-/genrelyssning, arrangering/instrumentation.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - kyrkomusik,
Piteå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80946
2022-01-17
7

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Studiomusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Jazzmusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori, sång-/spelprov samt prov à prima vista

Rockmusiker
Antagningsprovet består av tre delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2 och så vidare.
Delprov 1: Arbetsprov samt personligt brev
Delprov 2: Sång-/spelprov, jam-prov
Delprov 3: Sång-/spelprov, jam-prov, gehörsprov

Kyrkomusik
Antagningsprovet består av prov i musikteori, spelprov, dirigeringsprov samt sångprov

Klassisk musiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Komposition
Antagningsprovet består av två delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2.
Delprov 1: Arbetsprov i noterad och ljudande form
Delprov 2: Prov i musikteori, partiturlyssning, epok-/genrelyssning, arrangering/instrumentation.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - rockmusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80944
2022-01-17
6

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Studiomusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Jazzmusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori, sång-/spelprov samt prov à prima vista

Rockmusiker
Antagningsprovet består av tre delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2 och så vidare.
Delprov 1: Arbetsprov samt personligt brev
Delprov 2: Sång-/spelprov, jam-prov
Delprov 3: Sång-/spelprov, jam-prov, gehörsprov

Kyrkomusik
Antagningsprovet består av prov i musikteori, spelprov, dirigeringsprov samt sångprov

Klassisk musiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Komposition
Antagningsprovet består av två delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2.
Delprov 1: Arbetsprov i noterad och ljudande form
Delprov 2: Prov i musikteori, partiturlyssning, epok-/genrelyssning, arrangering/instrumentation.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Stängd för anmälan

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - studiomusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80949
2022-01-17
6

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Studiomusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Jazzmusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori, sång-/spelprov samt prov à prima vista

Rockmusiker
Antagningsprovet består av tre delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2 och så vidare.
Delprov 1: Arbetsprov samt personligt brev
Delprov 2: Sång-/spelprov, jam-prov
Delprov 3: Sång-/spelprov, jam-prov, gehörsprov

Kyrkomusik
Antagningsprovet består av prov i musikteori, spelprov, dirigeringsprov samt sångprov

Klassisk musiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Komposition
Antagningsprovet består av två delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2.
Delprov 1: Arbetsprov i noterad och ljudande form
Delprov 2: Prov i musikteori, partiturlyssning, epok-/genrelyssning, arrangering/instrumentation.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Björn Hällis

Björn Hällis, Universitetslektor, Utbildningsledare programmet Konstnärlig kandidat Musik

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72683