Hoppa till innehållet

Musik, konstnärlig kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Kandidatutbildningen i musik är treårig och hit kan du söka efter avslutade studier på gymnasium eller folkhögskola. Vi ger kandidatutbildning med följande inriktningar: Jazzmusiker, Klassisk musiker, Komposition, Rockmusiker, Studiomusiker och Kyrkomusiker.

Vid kandidatprogrammet i musik träffar du erfarna lärare, musiker samt etablerade personer inom musikbranschen och har tillgång till våra fina lokaler stora delar av dagen. Att känna sig trygg i sitt musicerande och i sitt musikskapande är avgörande för att kunna hitta ett eget uttryck och framgång som verksam i framtida musikaliska sammanhang.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ges du möjlighet att vidareutveckla dina färdigheter och ditt personliga uttryck, samt rika möjligheter till att musicera med andra i olika konstellationer i våra fina konsertlokaler och högklassiga studios. En stor del av utbildningsprogrammets innehåll ägnas åt den specialiserade inriktningen som du valt.  Möjlighet till utbytesstudier finns i den näst sista terminen inom programmet.

Genom att delta i interna och externa produktioner får du värdefull erfarenhet inför ett kommande yrkesliv som musiker. Ta vara på den unika miljön och tillfällen att samarbeta med studenter från andra utbildningar som ljudtekniker, danslärare, designers och medieproducenter i projekt som ni själva utformar.

En konstnärlig kandidatexamen ger dig behörighet till fortsatta studier på masternivå eller en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Var kan jag jobba?

Genom utbildningens branschnära förhållningssätt blir du förberedd på att utveckla ditt varumärke inom ditt område, både nationellt och internationellt. Dina lärare stöttar dig genom sina nätverk och sin kunskap om branschen.

Inriktning

Inriktning: Kyrkomusik

Den förnyade kyrkomusikerinriktningen syftar till att utveckla dina instrumentala kvalitéer på både djup och bredd med genrebredd. Fokus ligger på din profil med orgel, liturgiskt orgelspel, brukspiano, kör- och ensembleledning, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet.  Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen. Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv:

 1. Musikalisk profil (orgel, liturgisk orgel, sång, kör/ensemble, brukspiano)
 2. Musikens grunder (Form och analys, musiklära, brukspiano, sång)  
 3. Konstnärlig kunskap (konstnärligt vetande, musikhistoria)

Utbildningen är nära relaterad till den framtida yrkesrollen som musiker och musikalisk ledare inom församlingen. Förutom våra lärare kommer du också att få möta och inspireras av nationellt och internationellt verksamma musiker och pedagoger.

Inriktning: Rockmusiker

Inriktningen syftar till att utveckla din instrumentala, sångmässiga och konstnärliga profil för kommande professionella yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden. Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet.  Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen. Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv: 

 1. Musikalisk profil (instrument, sång, ensemble)
 2. Musikens grunder (instrumentalt gehör, praktisk musiklära och stilanalys, ljudteknik)  
 3. Konstnärlig kunskap (konstnärligt vetande, musikhistoria)

För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från skolans medie- och ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper. Möjlighet till utbytesstudier finns i näst sista terminen inom programmet.

Inriktning: Studiomusiker

Här utvecklar du din instrumentala, sångmässiga och konstnärliga profil för kommande professionella yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden. Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet.  Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen. Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv: 
 

 1. Musikalisk profil (instrument, sång, ensemble)
 2. Musikens grunder (gehör och satslära alternativt praktisk musiklära och stilanalys)  
 3. Konstnärlig kunskap (konstnärligt vetande, musikhistoria)
 
För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från skolans medie- och ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper.

Inriktning: Komposition

Här kan du under tre år bedriva kompositionsstudier med inriktning mot komposition och arrangering. Kompositionsstudierna bygger på projekt, individuell handledning och seminarier. Du studerar bland annat arrangering, instrumentation, harmonilära, kontrapunkt, gehör, form/analys, musikhistoria, branschkunskap  samt scenisk framställning. Projekten innehåller praktiskt arbete med olika ensemblekonstellationer samt film/musikdramatik. Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom att fritt välja kurser ur musikhögskolans övriga kursutbud.

 1. Musikalisk profil (komposition och arrangering)
 2. Musikens grunder (Form och analys, musiklära)  
 3. Konstnärlig kunskap (konstnärligt vetande, musikhistoria)

Hos oss får du möjlighet att samarbeta med studenter från övriga musikinriktningar och program samt studenter från medie- och ljudteknikutbildningarna.

Inriktning: Klassisk musiker

Inriktningen syftar till att utveckla din instrumentala, sångmässiga och konstnärliga profil för kommande professionella yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden. Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet.  Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen. Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv: 
 

 1. Musikalisk profil (instrument, sång, ensemble)
 2. Musikens grunder (Form och analys, musiklära)  
 3. Konstnärlig kunskap (konstnärligt vetande, musikhistoria)
 
För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från kompositionsinriktningen och skolans medie- och ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper.

Inriktning: Jazzmusiker

Inriktningen syftar till att utveckla din instrumentala, sångmässiga och konstnärliga profil för kommande professionella yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden. Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet.  Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen. Utbildningen innehåller tre huvudperspektiv: 

 1. Musikalisk profil (instrument, sång, improvisation, ensemble)
 2. Musikens grunder (gehör och satslära, praktisk musiklära och stilanalys, arrangering, komposition)  
 3. Konstnärlig kunskap (konstnärligt vetande, musikhistoria)

För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från skolans medie- och ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper.

Välj inriktning

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - jazzmusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83034
2020-01-15
5

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov.

Urval

Resultatet av antagningsprovet utgör även grund för rangordning. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på instrument.

 • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - klassisk musiker,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83035
2020-01-15
6

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov.

Urval

Resultatet av antagningsprovet utgör även grund för rangordning. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på instrument.

 • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - komposition,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83037
2020-01-15
6

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov.

Urval

Resultatet av antagningsprovet utgör även grund för rangordning. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på instrument.

 • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - kyrkomusik,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83036
2020-01-15
5

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov.

Urval

Resultatet av antagningsprovet utgör även grund för rangordning. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på instrument.

 • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - rockmusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83021
2020-01-15
5

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov.

Urval

Resultatet av antagningsprovet utgör även grund för rangordning. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på instrument.

 • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - studiomusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83024
2020-01-15
5

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov.

Urval

Resultatet av antagningsprovet utgör även grund för rangordning. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på instrument.

 • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Björn Hällis, Universitetslektor, Utbildningsledare programmet Konstnärlig kandidat Musik

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0911-72683
Rum: H125 - Piteå»