Kyrkomusiker
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så ansöker du till kyrkomusiker

Publicerad: 23 januari 2020

Din ansökan till kyrkomusiker görs i tre steg.

1. Sök via antagning.se

Sista datum för ansökan är 15 januari.

2. Anmäl dig till antagningsprovet

Efter den 15 januari kommer sökande till de olika inriktningarna att få information om hur anmälan till antagningsprovet går till. Utskick görs till den e-postadress som finns angiven på antagning.se. Kontrollera gärna att den stämmer.
Anmälan till antagningsprov är även en försäkran att du kommer till provet. 
Antagningsprov kommer att hållas på Musikhögskolan i Piteå vecka 12. Antagningsprov i Stockholm under helgen vecka 10 är inställt. Alla antagningsprov hålls i Piteå. 

Från och med 6 mars görs anmälan till antagningsprov via antagningsprovKYMU@mailbox.ltu.se.

Provort Piteå - vecka 12. Schema publicerat på https://www.ltu.se/edu/program/KKMUG/Antagningsprov

3. Gör antagningsprovet

1. Prov musikteori (MT)

Piteå har ett eget musikteoriprov (MT) och använder inte det gemensamma MT-prov som de andra musikhögskolorna använder. Exempelprov längre ner på sidan.

2. Dirigering

Före provet skall du sända in två fritt valda körstycken a cappella för blandad kör (3-5 stämmor), som du tycker om och som du skulle vilja instudera och dirigera vid provet. Juryn kommer att välja ut ett av dina insända stycken. Det är av stort värde att du med din egen röst kan förebilda stämmorna, samt spela partituret på piano. Senast 25 januari ska styckena ha inkommit till antagningsprovKYMU@mailbox.ltu.se.

Ett obligatoriskt körstycke skickas till dig tre veckor före provet. Det ska inte repeteras, utan framföras som en ”konsertversion”.

3. Orgel

Orgelprovet kommer bestå av följande delar:

• du ska spela 3 egenvalda stycken av olik karaktär, varav ett ska vara en koral ur svenska psalmboken
• du ska spela ett instuderingsstycke som skickas till dig ca 2 veckor före provet
• du ska spela ett stycke a vista

 

4. Solosång

• Förbered två sånger som representerar olika stilepoker. Minst en av dem skall vara sakral. Vid provet framför du en av sångerna. Juryn kan sedan välja att höra den andra sången du förberett.
• Ackompanjatör finns till hands vid provet. Om du önskar egen ackompanjatör, skickar du dina två val av solosånger till  antagningsprovKYMU@mailbox.ltu.se senast två veckor innan provet.
• 10 obligatoriska psalmer publiceras på denna sida under v 7. Dessa psalmer ska du förbereda väl. Vid provtillfället väljer juryn en eller två av dessa, som du sjunger utan ackompanjemang.
Psalmer för instudering till antagningsprov 2020:
27:1-2, 67:1-3, 133:1-3, 137:1-3, 353:1-2, 470:1-2, 517:1-2, 527:1-3, 629:1-2, 632:1-2.

För prov i dirigering, orgel och solosång läggs stor vikt vid ett musikaliskt framförande med stilistisk medvetenhet samt god känsla för textbehandling, uttryck och musikalisk frasering eller att denna text finns med på alla spelprov. Du skall i samband med provet lämna en skriftlig redogörelse för dina studier och musikaliska erfarenheter.                                                                                                           

Skicka noter till:
Musikhögskolan i Piteå
Luleå tekniska universitet
"Antagningsprov kandidat"
Box 744
941 28 Piteå 

eller via e-post till:
antagningsprovKYMU@mailbox.ltu.se      

Läs mer och ansök

Har du frågor?

Gary Verkade

Verkade, Gary - Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72626
Erik Westberg

Westberg, Erik - Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72624
Rum: E105 - Piteå»