Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Musik, konstnärlig kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningsprogrammet Musik konstnärlig kandidat omfattar tre år och utgörs av inriktningarna Jazzmusiker, Klassisk musiker, Komposition, Kyrkomusiker, Rockmusiker och Studiomusiker.
Utbildningen är indelad i tre fokusområden: musikalisk profil (90 hp), det musikaliska hantverket (30 hp), examensarbete och förberedande kurser (37,5 hp) varav 15 hp utgörs av examensarbete samt valbara kurser (22,5 hp). I utbildningen beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och genomförande. Utbildningen förbereder för konstnärlig utbildning på avancerad nivå. 
För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. 

Tillstånd för antagningsprov och/eller alternativt urval

Beslut om att få använda prov för behörighet och urval (alla platser) Dnr 279-11, 211 HSV reg nr 83-83-6908-11 (tillstånd t v).

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Jazzmusiker
  • Klassisk musiker
  • Komposition
  • Kyrkomusik
  • Rockmusiker
  • Studiomusiker

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Studiomusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Jazzmusiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori, sång-/spelprov samt prov à prima vista

Rockmusiker
Antagningsprovet består av tre delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2 och så vidare.
Delprov 1: Arbetsprov samt personligt brev
Delprov 2: Sång-/spelprov, jam-prov
Delprov 3: Sång-/spelprov, jam-prov, gehörsprov

Kyrkomusik
Antagningsprovet består av prov i musikteori, spelprov, dirigeringsprov samt sångprov

Klassisk musiker
Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov

Komposition
Antagningsprovet består av två delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2.
Delprov 1: Arbetsprov i noterad och ljudande form
Delprov 2: Prov i musikteori, partiturlyssning, epok-/genrelyssning, arrangering/instrumentation.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 22,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
X0003G Konstnärlig kunskap 1 7,5 Grundnivå
X0004G Konstnärlig kunskap 2 7,5 Grundnivå
X0005G Forskningsprocessen C 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 22,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 22,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom profil

Kurser inom inriktning 135 Högskolepoäng