Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Musik, konstnärlig kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningsprogrammet Musik konstnärlig kandidat ger kunskaper och färdigheter för nationell och internationell verksamhet som professionell utövande musiker eller kompositör.

Utbildningen omfattar tre år av vilka två (120 hp) utgörs av inriktningsstudier (klassisk musiker, jazzmusiker, rockmusiker, studiomusiker, kyrkomusik eller komposition) . Teoretiska studier, färdighetsträning och professionsstödjande kurser kombineras inom den valda inriktningen, med ökande grad av självständighet. Kurser om det konstnärliga vetandets grund och om forskningsprocessen utgör stöd för utvecklingen av ett reflekterande förhållningssätt inom musikområdet. I utbildningen beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och genomförande. Totalt 22,5 hp utgör fritt valda kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete (15 hp) inom inriktningen. Utbildningen förbereder för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution

Tillstånd för antagningsprov och/eller alternativt urval

Beslut om att få använda prov för behörighet och urval (alla platser) Dnr 279-11, 211 HSV reg nr 83-83-6908-11 (tillstånd t v).

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Jazzmusiker
  • Klassisk musiker
  • Komposition
  • Kyrkomusik
  • Rockmusiker
  • Studiomusiker

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov.

Urval

Resultatet av antagningsprovet utgör även grund för rangordning. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på instrument.

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet»

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 22,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
X0003G Konstnärlig kunskap 1 7,5 Grundnivå
X0004G Konstnärlig kunskap 2 7,5 Grundnivå
X0005G Forskningsprocessen C 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 22,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme är 22,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom profil

Kurser inom inriktning 135 Högskolepoäng