Hoppa till innehållet
teater_duvorna_skådespelarutbildningen_ltu.jpg

Välkommen till Teaterhögskolan och skådespelarutbildningen

På Teaterhögskolan vid Luleå tekniska universitet utbildas skådespelare för teater, film, TV och radio. Huvudämnet är scenisk framställning, men utbildningen innehåller också teknikämnena röst och tal, kropp och rörelse samt sång. Skådespelarprogrammet omfattar 180 hp och ger en konstnärlig kandidatexamen i teater – huvudområde Scenisk framställning.

Som student vid på Teaterhögskolan i Luleå tillägnar du dig kunskaper och färdigheter för att på ett självständigt sätt lösa sceniska uppgifter både inom en ensemble och på egen hand.

Genom kontinuerlig reflektion kring det praktiska arbetet under utbildningen, får du de redskap som krävs för att kunna utveckla och fördjupa dina kunskaper efter avslutad utbildning.

Teaterhögskolan i Luleå startade hösten 1996 som ett unikt samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottensteatern. Skolan ligger i direkt anslutning till teatern och du får genom detta en naturlig kontakt med yrkesverksamma teaterarbetare och med praktiskt teaterarbete.Skolan ligger i direkt anslutning till teatern och du får därför en naturlig kontakt med yrkesversamma teaterarbetare och praktiskt teaterarbete. Under de senaste åren har studenterna exempelvis genomfört en större praktikuppgift på teatern under vårterminen i årskurs ett.

Teaterhögskolan tillhör Institutionen för konst, kommunikation och lärande där all konstnärlig utbildning vid universitetet finns samlad.

Fördelat på två klasser, studerar sexton studenter på Teaterhögskolan samtidigt. Skolans läge och storlek ger både studenter och personal möjlighet till koncentrerat arbete i en lugn miljö.

Utbildningens syfte

Syftet med skådespelarprogrammet är att ge den studerande:

  • Arbetsmetoder med vars hjälp han/hon självständigt kan lösa sceniska uppgifter i arbete både inom en ensemble och individuellt.
  • Arbetssätt och verktyg för den aldrig upphörande forsknings- och skolningsprocess som kännetecknar skådespelarens yrkesliv.
  • Kunskap om teaterns historia, olika traditioner och i dag befintliga arbets- och organisationsformer.
  • Insikter i teaterarbetets krav och möjligheter genom kontinuerlig kontakt med en regionteaters verksamhet.