Prov inför antagning till hösten 2019

Publicerad: 16 november 2017

Så här går antagningsproven till 2019


Prov 1 och 2 genomförs v. 19 och 20.


Prov 1 består av två delprov och du genomför bägge delproven samma dag.

 • Delprov A, gruppimprovisation: De sökande delas in i grupper. Varje grupp förbereder en improvisation på ett av juryn givet tema. Resultatet av arbetet redovisas gruppvis inför juryn, som också praktiskt jobbar vidare med gruppen.
   
 • Delprov B, enskilt framförande av egen vald dramatisk text: Du väljer själv ut och förbereder en text ur pjäs eller liknande som du ska framföra inför juryn. Den får vara högst två minuter och du ska kunna den utantill och kunna ange titel och författare. Du har ingen motläsare men kan välja att själv göra rollerna om du väljer att framföra en text med fler roller. 
   
 •  Efter prov 1 anslås, på angiven plats, en lista över vilka som går vidare till prov 2.


Prov 2
 

Du gör provet på eftermiddagen samma dag som prov 1.

Du och en medsökande tilldelas en parscen. Ni ges tid att arbeta med scenen och framför den sedan inför juryn, som också praktiskt jobbar vidare med scenen tillsammans med er.

När prov 2 är avslutat meddelas de sökande via e-post vilka som gått vidare till prov 3.
 

Prov 3 och 4 genomförs v. 23.Prov 3
 

Vid prov 3 ska du framföra en eller två scener som du får dig förelagd av juryn. Du ska också genomföra ett rörelseprov. Prov 3 pågår två till tre dagar och du deltar en av dessa.

När prov 3 är avslutat meddelas de sökande via e-post vilka som gått vidare till prov 4. 

Prov 4
 

Prov 4 består av praktiskt arbete, bl a parscener och gruppimprovisationer samt röst- rörelse och sångprov (en egen vald sång). Det kan också bli ytterligare prov inom alla ämnen efter juryns önskemål. I fjärde provet ingår också tid för enskilt samtal med varje kvarvarande sökande. Prov 4 pågår tre till fyra dagar och du deltar alla dagarna.

Efter juryns bedömning och avgörande meddelas de sökande via e-post vilka som blivit godkända. Meddelandet skickas veckan efter sista provdag

 

Vanliga frågor


Prov 1, delprov B. Egen vald dramatisk text

 • Finns det rekvisita där texten ska framföras?
  Ja, två stolar och ett bord. Detta kan ändras genom åren.
 • Får jag ta med egen rekvisita?
  Ja, men tiden det tar att arrangera rekvisitan ingår i tiden du har till förfogande att framföra scenen. Ingen rekvisita i forma av vapen eller knivar tillåts.
 • Ska texten lämnas in skriftligt?
  Nej.
 • Kan jag välja att framföra en text som jag skrivit själv?
  Nej
 • Får texten framföras på annat språk än svenska?
  Ja
 • Får jag ha motläsare?
  Nej
 • Får jag spela flera roller själv?
  Ja, om du framför en dialog kan du själv spela båda rollerna.
 • Kan jag välja samma text i prov 3 som i prov 1?
  Nej.

Om du har frågor om anmälan och prov som du inte hittar svar på här på hemsidan eller på antagning.se kan du maila till teaterhogskolan@ltu.se