Skådespelarprogrammet

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Vid skådespelarprogrammet vid Luleå tekniska universitet utbildas skådespelare för teater, tv, film och radio. Som student har du daglig kontakt med praktiskt teaterarbete genom det fysiska läget där Teaterhögskolan ligger direkt i anslutning till Norrbottensteatern.
Huvudämnet vid skådespelarprogrammet är scenisk framställning, och övriga basämnen är röst och tal, kropp och rörelse, sång samt teori. Alla olika delar i utbildningen syftar till att den blivande skådespelaren ska tillägna sig kunskaper och färdigheter för att på ett självständigt sätt lösa sceniska uppgifter både inom en ensemble och på egen hand. Utbildningen startade 1996 som ett unikt samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottensteatern.

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär