Anita Heikkilä Einarsson
Anita Heikkilä Einarsson Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Möt en lärare – Anita Heikkilä Einarsson

Publicerad: 26 augusti 2016

Anita Heikkilä Einarsson är lektor på Teaterhögskolan. Hon undervisar i röst och tal och ser studenten som en helhet där röst och kropp samverkar.

Hej där, vem är du?

– Jag är lektor i röst och tal med en bakgrund som både skådespelare och logonom. En logonom är en röst- och talpedagog, som arbetar med med rösten och talet ur estetisk synvinkel.

I vilka kurser möter studenterna dig?

– Jag undervisar i röst och tal.

Varför är det så roligt att undervisa?

– Det är en stor ynnest att få arbeta med studenterna och följa dem under de tre mycket viktiga år som  grundutbildningen innefattar.I arbetet med röst och tal kommer hela människan till uttryck.

Vad vill du att studenterna ska få med sig från dina kurser?

– Grunden för röst och tal är andningen. Rösten har sin plats i kroppen. Här  på Teaterhögskolan i Luleå har jag och skolans rörelselärare Susanne Jaresand ett nära samarbete. Vi ser studenten som en helhet där röst och kropp samverkar. Jag arbetar också mycket med att få texten att leva. Då är röstens förmåga att skapa förståelse, hitta rytmer och en variationrikedom i uttrycket avgörande.

Varför ska man läsa skådespelarprogrammet vid Luleå tekniska universitet?

– Att studera Skådespelarprogrammet i Luleå ger en möjlighet att fokusera på den egna utvecklingen samt gruppens roll i teaterprocessen. Här kan vi hitta en koncentration i ett undersökande arbete utan att känna pressen att prestera.