Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Visuell gestaltning - Filmdesign

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Det konstnärliga huvudområdet Visuell gestaltning omfattar fiktionen och dess visuella gestaltning i samtida medier. Det konkretiseras i kunskaper och färdigheter i tematisk gestaltning baserad på historiska, nuvarande, framtida och imaginära världar eller kombinationer av dessa i ett narrativt sammanhang. Visuell gestaltning använder konstnärliga och vetenskapliga utgångspunkter vid tredimensionell rumslig visuell gestaltning för fiktionens bildberättande, dess villkor och distribution ur ett professionsperspektiv. Visuell gestaltning, som vilar på konstnärlig grund, innefattar även grundläggande vetenskapliga teorier och metoder.

Utbildningen inleds med moment i färg, form, bildberättande och designprocesser som är gemensamma för utbildningarna inom Visuell gestaltning. Som gemensam gestaltningsförutsättning utgår även utbildningen från kameran och dess avbildning vilket avspeglas i teori, teknik och bildlösningar. Gestaltningen i form av miljöer, rum och artefakter med kamerans avbildning som utgångspunkt kan vara av såväl fysisk som digital karaktär med syfte att kommunicera med och beröra en mottagare och användare. Designutmaningen ligger i det konstnärliga uttryckets möjligheter och kunskap om de olika mediernas teknik och förutsättningar.

Under det avslutande året i utbildningen Visuell gestaltning - Filmdesign profilerar sig studenten inom någon av tre valbara fördjupningskurser: scenografi, attribut eller ljus. Fördjupningskursens avsikt för respektive fördjupning är att utveckla den rumsliga gestaltningen, artefaktens möjligheter samt ljusets roll som berättarkomponent. Examensarbetets innehåll och genomförande skall tydligt kommunicera och vara en progression till den valda fördjupningen. Utbildningen bedrivs i en unik konstnärlig och produktionsteknisk miljö för samtida visuell medieproduktion som erbjuder studenten en inspirerande och kreativ studiemiljö. I utbildningen beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och genomförande.

Utbildningen syftar till att studenten skall utveckla sin förmåga att utveckla professionens gestaltningslösningar samt verka inom traditionella och nya medier samt kombinationer av dessa i en konstnärlig ledarroll. 

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).
Eller:
Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov, Se information om provets utformning och genomförande på http://www.ltu.se/antagningsprov

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet

Obligatoriska kurser

Visuell gestaltning med inriktning mot filmdesign: 157,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0021F Visuell gestaltning 1 15,0 Grundnivå
W0022F Visuell gestaltning 2 15,0 Grundnivå
W0024F Filmdesign 15,0 Grundnivå
W0026F Gestaltningsprojekt 1, filmdesign 15,0 Grundnivå
W0027F Bildproduktion för kamera 15,0 Grundnivå
W0029F Visuella effekter 15,0 Grundnivå
W0031F Bildproduktion för interaktiva medier 7,5 Grundnivå
W0032F Konstnärligt ledarskap 7,5 Grundnivå
W0035F Gestaltningsprojekt 2, filmdesign 15,0 Grundnivå
W0040F Konstnärlig forskning och utveckling 7,5 Grundnivå
W0041F Examensarbete filmdesign 30,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 7,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Attribut: 15 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0038F Attribut 15,0 Grundnivå Valbar

Eller

Ljus: 15 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0039F Ljusdesign 15,0 Grundnivå Valbar

Eller

Scenografi: 15 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0037F Scenografi 15,0 Grundnivå Valbar