Piano pianist
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Klassisk musiker

Publicerad: 23 januari 2020

Studier inom det konstnärliga masterprogrammet med inriktningen klassisk musiker ger dig möjlighet att som utövande musiker i ett helhetstänkande utveckla din konstnärliga röst och identitet och ditt sceniska uttryck i det publika mötet samt utveckla programidéer i möten med olika konstnärliga och musikaliska konstellationer.

Vi söker personer som utöver färdighet på hög nivå dessutom kan visa på medvetenhet, reflektion och självständighet i sitt konstnärskap. Det är därför extra meriterande om den sökande redan i ansökan kan peka ut en tänkbar riktning för det kommande examensarbetet (som utgör en central del i utbildningen)Eftersom det inte finns en färdig modell är det positivt om de sökande brinner för något specifikt och redan vet vad de vill fördjupa sig inom samt vilka mål de vill uppnå.

Musik är idag är ett brett område vad gäller uttryck och genrer. Programmet vill ge dig möjlighet att fördjupa din kunskap om den musikaliska tradition som ligger till grund för ditt instruments särart, samt att genom bl.a. olika musikaliska samarbeten möta och se på ditt konstnärskap från flera perspektiv.

Vi välkomnar studenter, som förutom en instrumental färdighet på hög nivå, också visar på en musikalisk medvetenhet och självständighet i sitt konstnärskap.

Inriktningen utgår inte från en färdig modell, utan den enskilde studentens konstnärliga profil samt vilka konstnärliga mål han eller hon vill uppnå, står i centrum. Utbildningen är individuellt upplagd, där studenten själv ges stort inflytande över innehåll och arbetsformer. Studenterna uppmuntras att bygga egna nätverk redan under utbildningen. Både på egen hand och tillsammans med sina lärare kan värdefulla kontakter skapas för framtiden.

Kontaktpersoner för inriktning klassisk musiker

Petter Sundkvist

Sundkvist, Petter - Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72602
Rum: E124 - Piteå»

Dina lärare:

Piano, Helge Kjekshus

Sång, Katherine Osborne

Tvärflöjt, Tobias Carron

Klarinett, Robert Ek

Slagverk, Daniel Saur

Violin, Sten-Johan Sundling

Viola, Sten-Johan Sundling

Cello, t b a

Orgel, Gary Verkade

Scenisk gestaltning: Kjell-Peder Johansson

Examensarbete:
Åsa Unander-Scharin

Stefan Östersjö

Teori:
Åsa Unander-Scharin

Stefan Östersjö

Ensemblespel: Petter Sundkvist