Hoppa till innehållet
Rockmusiker
Foto: Peter Sellgren Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Rockmusiker

Publicerad: 23 januari 2020

Studier inom det konstnärliga masterprogrammet i musikalisk gestaltning med inriktningen rockmusiker ger dig möjlighet att utveckla din konstnärliga och artistiska profil i fritt vald genre (eller genrer) inom pop/rock, här betraktat som ett brett fält av genrer, inkluderande till exempel country, reggae, hiphop, olika typer av metal etc.

Rockmusiken är ett brett område och programmet välkomnar såväl renodlade instrumentalister som sådan som är verksamma inom pop/rock-genrerna som känner sig mer hemma i andra roller eller kombinationer därav, såsom

Inriktningen utgår inte från en färdig modell, utan den enskilde studentens konstnärliga profil samt vilka konstnärliga mål han eller hon vill uppnå, står i centrum. Utbildningen är individuellt upplagd, där studenten själv ges stort inflytande över innehåll och arbetsformer.

Egen aktiv musikalisk verksamhet uppmuntras och vävs naturligt in i utbildningen som praktik. Att exempelvis redan ha en professionell musikerverksamhet med spelningar, inspelningar, turnéer och andra projekt betraktas inte som ett hinder utan snarare som en tillgång. Att själv skapa sina egna musikaliska sammanhang är speciellt viktigt med tanke på att man inom ramen för programmet inte per automatik kommer att ingå i någon färdig ensemble beroende både på att platserna på programmet är få och på att varje individ kan ha väldigt olika konstnärliga inriktningar och mål.

Kontakt

Anna Wedin

Wedin, Anna - Universitetslektor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0911-72665
Rum: J103 - Piteå»