Hoppa till innehållet

Musikalisk gestaltning, konstnärlig master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Utbildningen Musikalisk gestaltning - Konstnärlig master omfattar två års heltidsstudier och ges i inriktningarna Musiker, Komposition och Dirigering. Utbildningen ger dig möjlighet att fördjupa och utveckla din musikaliska förmåga och identitet, samt reflektera över konstnärliga frågeställningar.

Utbildningen vänder sig till studenter som har en treårig kandidatutbildning inom musik eller motsvarande. Vi erbjuder en utmärkt konstnärlig och akademisk miljö, goda övningsmöjligheter, toppmodern utrustning för inspelningar och en konsertsal i världsklass. Vi välkomnar studenter i ett brett spektrum av genrer. Masterprogrammet i musikalisk gestaltning är forskningsförberedande.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två års studier på heltid och ges på engelska, individuell undervisning sker på engelska och svenska.
 
Under det andra studieåret görs ett konstnärligt examensarbete som presenteras i både musikalisk och skriftlig form.

Delar av utbildningen är gemensam för samtliga inriktningar och vissa delar samläses även med magisterutbildningen. De gemensamma delarna koncentreras till cirka tio veckor av läsåret, så kallade ”masterveckor”, där såväl programmets egna lärare som gästföreläsare medverkar.

Inriktningar

Vi ger masterutbildning med följande inriktningar: Musiker, Komposition och Dirigering.

Var kan jag jobba?

Din arbetsmarknad finns inom en rad olika områden inom svenskt och internationellt musik- och kulturliv. Efter examen är du behörig att söka forskarutbildning i musikalisk gestaltning. För dig som studerar solistisk orgel inom musikerinriktningen eller dirigering, syftar utbildningen till att ge dig behörighet att anställas i Svenska kyrkan med kyrkomusikerexamen på A-nivå.

Inriktning

Inriktning: Musiker

Studier inom det konstnärliga masterprogrammet med inriktningen Musiker ger Dig möjligheter att utveckla din konstnärliga förmåga och identitet i olika musikaliska och konstnärliga konstellationer. Musikerinriktningen välkomnar såväl renodlade instrumentalister/sångare, såväl som sådana som kombinerar detta med andra roller, såsom exempelvis kompositör eller arrangör. Vi välkomnar studenter i ett brett spektrum av genrer.
 
Vi välkomnar studenter som utöver färdigheter på hög nivå också visar på musikalisk medvetenhet, reflektion och självständighet i sitt konstnärskap. Därför är det extra meriterande om du redan i ansökan kan peka ut en tänkbar riktning för det kommande examensarbetet. Delar av utbildningen är gemensam för samtliga inriktningar och koncentreras till cirka nio veckor av läsåret, så kallade masterveckor, där såväl programmets egna lärare som gästföreläsare medverkar.

Utbildningen är individuellt upplagd och som student har du stort inflytande över innehåll och arbetsformer. Du uppmuntras att bygga egna nätverk redan under utbildningen. Både på egen hand och tillsammans med dina lärare skapar du värdefulla kontakter inför framtiden.
 
Att ha en professionell verksamhet med spelningar, inspelningar, turnéer och andra projekt betraktas inte som ett hinder utan snarare som en tillgång. För dig som studerar solistisk orgel i din musikaliska profil och sedan tidigare har en kyrkomusikerexamen, syftar utbildningen till att ge dig behörighet att anställas i Svenska kyrkan med kyrkomusikerexamen på A-nivå.

Välj inriktning

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - dirigering,
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90003
2023-01-16
2

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov.

Generell dispens för kunskaper i svenska medges.
Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

Antagningsprovet består av två delar; orkesterdirigering, kördirigering (audition)

Urval

Urval baseras på meritvärdering av examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet, samt ett rangordnande färdighetsprov för att bedöma den sökandes förmågor i form av musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - komposition,
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90004
2023-01-16
2

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov.

Generell dispens för kunskaper i svenska medges.
Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

Antagningsprovet består av inskickade arbetsprov

Urval

Urval baseras på meritvärdering av examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet, samt ett rangordnande färdighetsprov för att bedöma den sökandes förmågor i form av musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - musiker,
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90002
2023-01-16
6

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov.

Generell dispens för kunskaper i svenska medges.
Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

Antagningsprovet består av en provspelning (audition)

Urval

Urval baseras på meritvärdering av examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet, samt ett rangordnande färdighetsprov för att bedöma den sökandes förmågor i form av musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Petter Sundkvist

Petter Sundkvist, Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72602