Hoppa till innehållet
Petter Sundkvist dirigent

Möt en lärare – Petter Sundkvist, professor Orkesterdirigering

Publicerad: 16 januari 2015

Den som studerar orkesterdirigering på Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet möter professor Petter Sundkvist – en modern dirigent med bred repertoar. Under sin karriär har han dirigerat mer än 100 premiärframträdanden av samtida musik och 30 operaproduktioner.

Hej där, vem är du?

– Jag är dirigent och har arbetat professionellt sedan 1989 som sådan. Jag har arbetat med alltifrån opera till kammaropera, stor symfoniorkester till kammarorkester, barockmusik till nutida musik. Från och till har jag arbetat på Musikhögskolan i Piteå sedan år 2000 och som professor sedan 2003.

I vilka kurser möter studenterna dig?

– Om du vill studera orkesterdirigering finns det 4 stycken 7,5 poängs kurser som ges antingen över termin eller helår. Dessa är ensembleledning I och II där du även läser kördirigering samt orkesterdirigering I och II. Om du har högskoleexamen är det även möjligt att söka in på masterutbildningen med dirigering som huvudämne. Du möter mig även i vissa orkester- och ensembleproduktioner.

Hur är du som lärare?

– Jag är uppväxt i en lärarfamilj och ett inkluderande bildningsideal genomsyrade hemmet. Jag tror på att sätta in kunskap i ett större sammanhang. Jag tror på att möta varje student utifrån dess egna förutsättningar, vilket innebär att jag anpassar undervisningen individuellt, stundtals krävande men för det mesta inspirerande.

Varför är det så roligt att undervisa?

– Undervisning är ingen envägskommunikation. Jag upplever att jag lär mig oerhört mycket själv i mötet med studenter som för det mesta är betydligt yngre men ibland jämnåriga och äldre. Jag har själv fått så mycket genom alla de fantastiska lärare jag själv fick studera för. Att nu få dela med sig av detta och de erfarenheter jag själv vunnit är någonting väldigt fint.

Vad vill du att studenterna ska få med sig från dina kurser?

– I kursplanerna är målen tydligt uttryckta vad vi ska nå fram till. Eftersom musikaliska färdigheter inte låter sig mätas på samma sätt som exempelvis matematiska kunskaper, blir även målen i viss mån individanpassade. Rent generellt kan jag säga att det jag framförallt önskar att man fått med sig efter genomgångna kurser är en hunger att själv fortsätt att dyka ned i den ocean av himlastormande upplevelser och möjligheter som konstmusiken utgör, oavsett om det sker som utövare eller lyssnare.

Varför ska man läsa musik vid Luleå tekniska universitet?

– Vi har fantastiska lokaler och en mycket kompetent lärarstab på musikhögskolan i Piteå. När UKÄ utvärderade landets konstnärliga utbildningar under 2014, fick både vårt master- och kandidatprogram i musik topplaceringar.

Finns det något särskilt i din karriär som du är extra stolt över?

– Jag vill lyfta fram två saker som värmer lite extra. Dels serien med CD-inspelningar av Joseph Martin Kraus och Svenska Kammarorkestern. Ett arbete som pågick i flera år och där vi fick bidra till att lyfta fram en tonsättare ur historiens glömska. Jag vill också lyfta fram bildandet av Norrbotten NEO 2007 där Sverige nu för första gången fick en heltidsanställd ensemble för samtida konstmusik.