Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningsprogrammet Musikalisk gestaltning, konstnärlig master omfattar två år och utgörs av inriktningarna Musiker, Komposition och Dirigering. Utbildningen omfattar totalt 120 hp, varav 30 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete).   Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter för nationell och internationell verksamhet som professionell utövare på hög nivå. I utbildningen beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och genomförande. Programmet ger skolning i konstnärlig forskning inom musikområdet och förbereder därmed för konstnärlig utbildning på forskarnivå.   Inriktning Musiker vänder sig till Dig som vill fördjupa din konstnärliga förmåga och identitet i olika musikaliska och konstnärliga konstellationer. Egen professionell musikalisk verksamhet uppmuntras och vävs naturligt in i utbildningen. Att ha spelningar, inspelningar, turnéer och andra projekt betraktas inte som ett hinder utan snarare som en tillgång.   Inriktning Komposition vänder sig till Dig som vill fördjupa sina färdigheter och utveckla en egen konstnärlig identitet och profil som tonsättare. Du fokuserar på att komponera musik för kammarensembler, symfoniorkester och kör. Egen professionell musikalisk verksamhet uppmuntras och vävs naturligt in i utbildningen. Dina studier inkluderar musikteori och andra kringliggande ämnen som en tonsättare behöver i sitt yrkesliv.   Inriktning Dirigering vänder sig till Dig som vill fördjupa sina färdigheter i kör- och orkesterdirigering. Egen professionell musikalisk verksamhet uppmuntras och vävs naturligt in i utbildningen. Du kommer under utbildningen att få arbeta med professionella ensembler såväl som i olika studentprojekt. Att ha spelningar, inspelningar, turnéer och andra projekt betraktas inte som ett hinder utan snarare som en tillgång.   För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Dirigering
  • Komposition
  • Musiker

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov.

Generell dispens för kunskaper i svenska medges.
Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

För följande gäller
Dirigering Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6. Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga. Antagningsprovet består av två delar; orkesterdirigering, kördirigering (audition)
Komposition Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6. Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga. Antagningsprovet består av inskickade arbetsprov
Musiker Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6. Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga. Antagningsprovet består av en provspelning (audition)

Urval

Urval baseras på meritvärdering av examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet, samt ett rangordnande färdighetsprov för att bedöma den sökandes förmågor i form av musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
C7011G Musikalisk gestaltning - Metod och dokumentation i konstnärliga processer 7,5 Avancerad nivå
Ny kurs Musikalisk gestaltning - Examensarbete 30,0 Avancerad nivå
C7013G Musikalisk gestaltning - Teori och metod i konstnärlig forskning 7,5 Avancerad nivå

Valfritt utrymme: 7,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom inriktning 67 Högskolepoäng