Obligatoriska kurser
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Inom huvudområdet Musikalisk gestaltning studeras och gestaltas konstnärliga problemställningar med relevans för musikaliskt skapande och framförande, normalt i nära anslutning till egen musikaliskkonstnärlig verksamhet. I utbildningen beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och genomförande. Masterutbildningen är inte begränsad till vissa genrer eller uttrycksformer utan omfattar i princip hela det musikaliskt konstnärliga fältet. Utbildningen har fem valbara inriktningar (Dirigering, Komposition, Klassisk musiker, Jazzmusiker, Rockmusiker) och omfattar totalt 120 hp, varav 30 hp utgörs av examensarbete (självständigt arbete).

Individuella teoretiska studier och färdighetsträning kombineras inom den valda inriktningen, med ökande grad av självständighet. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter för nationell och internationell verksamhet som professionell utövare på hög nivå. Programmet ger också grundläggande skolning i konstnärlig forskning inom musikområdet och förbereder därmed för konstnärlig utbildning på forskarnivå. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Dirigering
  • Jazzmusiker
  • Klassisk musiker
  • Komposition
  • Rockmusiker

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet samt godkänt antagningsprov.

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet»

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
C7010G Konstnärliga forskningsprocesser: teori och metod 15,0 Avancerad nivå

Kurser inom inriktning 105 Högskolepoäng