Hoppa till innehållet

Musikalisk gestaltning, konstnärlig magister

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Utbildningsprogrammet Musikalisk gestaltning - Konstnärlig magister omfattar ett års heltidsstudier och ges i inriktningarna Musiker, Komposition och Dirigering. Utbildningen ger dig möjlighet att fördjupa och utveckla din musikaliska förmåga och identitet.

Utbildningen vänder sig till studenter som har en treårig kandidatutbildning inom musik eller motsvarande. Vi erbjuder en utmärkt konstnärlig och akademisk miljö, goda övningsmöjligheter, toppmodern utrustning för inspelningar och en konsertsal i världsklass. Vi välkomnar studenter i ett brett spektrum av genrer.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar ett års studier på heltid och ges på engelska, individuell undervisning sker på engelska och svenska.
 
Utbildningen är individuellt upplagd och som student har du stort inflytande över innehåll och arbetsformer. Du uppmuntras att bygga egna nätverk redan under utbildningen. Både på egen hand och tillsammans med dina lärare skapar du värdefulla kontakter inför framtiden.
 
Delar av utbildningen är gemensam för samtliga inriktningar och vissa delar samläses även med masterutbildningen. De gemensamma delarna koncentreras till cirka 10 veckor av läsåret, så kallade ”masterveckor”, där såväl programmets egna lärare som gästföreläsare medverkar.

Inriktningar

Vi ger magisterutbildning med följande inriktningar: Musiker, Komposition och Dirigering.

Var kan jag jobba?

Din arbetsmarknad finns inom en rad olika områden inom svenskt och internationellt musik- och kulturliv.

Inriktning

Inriktning: Musiker

Inriktning Musiker vänder sig till dig som vill fördjupa din konstnärliga förmåga och identitet i olika musikaliska och konstnärliga konstellationer. Musikerinriktningen välkomnar såväl renodlade instrumentalister/sångare, såväl som sådana som kombinerar detta med andra roller, såsom exempelvis kompositör eller arrangör. Vi välkomnar studenter i ett brett spektrum av genrer.

Vi välkomnar studenter som visar på musikalisk medvetenhet, reflektion och självständighet i sitt konstnärskap. Utbildningen är individuellt upplagd och som student har du stort inflytande över innehåll och arbetsformer. Du uppmuntras att bygga egna nätverk redan under utbildningen. Både på egen hand och tillsammans med dina lärare skapar du värdefulla kontakter inför framtiden.

Egen musikalisk verksamhet uppmuntras och vävs naturligt in i utbildningen som praktik. Att ha en professionell verksamhet med spelningar, inspelningar, turnéer och andra projekt betraktas inte som ett hinder utan snarare som en tillgång.

Inriktning: Dirigering

Inriktning Dirigering vänder sig till dig som vill utveckla och fördjupa dina konstnärliga och tekniska färdigheter som dirigent, genom att arbeta i olika projekt tillsammans med professionella ensembler, musiker, körer och orkestrar.
 
Vi välkomnar studenter som visar på musikalisk medvetenhet, reflektion och självständighet i sitt konstnärskap. Utbildningen är individuellt upplagd och som student har du stort inflytande över innehåll och arbetsformer. Du uppmuntras att bygga egna nätverk redan under utbildningen. Både på egen hand och tillsammans med dina lärare skapar du värdefulla kontakter inför framtiden.
 
Egen musikalisk verksamhet uppmuntras och vävs naturligt in i utbildningen som praktik. Du kommer under utbildningen att få arbeta med professionella ensembler såväl som i olika studentprojekt. Att ha en professionell verksamhet med spelningar, inspelningar, turnéer och andra projekt betraktas inte som ett hinder utan snarare som en tillgång.

Inriktning: Komposition

Inriktning Komposition vänder sig till dig som vill fördjupa dina färdigheter och utveckla din konstnärliga profil som kompositör genom att arbeta i olika projekt tillsammans med professionella ensembler, musiker, körer och orkestrar.

Vi välkomnar studenter som visar på musikalisk medvetenhet, reflektion och självständighet i sitt konstnärskap. Utbildningen är individuellt upplagd och som student har du stort inflytande över innehåll och arbetsformer. Du uppmuntras att bygga egna nätverk redan under utbildningen. Både på egen hand och tillsammans med dina lärare skapar du värdefulla kontakter inför framtiden.

Inriktningen har genom olika samarbetsprojekt med orkestrar, ensembler och körer en tydlig koppling till det professionella yrkeslivet. Att ha en egen verksamhet som kompositör/tonsättare/arrangör med olika uppdrag och projekt betraktas inte som ett hinder utan snarare som en tillgång.

Välj inriktning

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig magister - Dirigering,
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90006
2023-01-16
3

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov.

Generell dispens för kunskaper i svenska medges.
Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och
konstnärlig gestaltningsförmåga.

Antagningsprovet består av två delar; orkesterdirigering, kördirigering (audition)

Urval

Urval baseras på meritvärdering av examensarbete och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet, samt ett rangordnande färdighetsprov för att bedöma den sökandes förmågor i form av musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval
Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig magister - Komposition,
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90005
2023-01-16
4

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov.

Generell dispens för kunskaper i svenska medges.
Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och
konstnärlig gestaltningsförmåga.

Antagningsprovet består av inskickade arbetsprov

Urval

Urval baseras på meritvärdering av examensarbete och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet, samt ett rangordnande färdighetsprov för att bedöma den sökandes förmågor i form av musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval
Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig magister - Musiker,
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90007
2023-01-16
3

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov.

Generell dispens för kunskaper i svenska medges.
Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och
konstnärlig gestaltningsförmåga.

Antagningsprovet består av en provspelning (audition)

Urval

Urval baseras på meritvärdering av examensarbete och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet, samt ett rangordnande färdighetsprov för att bedöma den sökandes förmågor i form av musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval
Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.