Hoppa till innehållet
globala mål fsk

Förskollärarprogrammets koppling till de Globala målen 2030

Programmet strävar efter att ge grundläggande kunskaper om hållbarhetsfrågor. Du får kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en långsiktig hållbar utveckling ur såväl sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv.

Bland de globala målen läggs särskilt fokus på målen #4 God Utbildning, #10 Minskad ojämlikhet och #13 Bekämpa klimatförändringarna. Du lär dig hur vi främjar en likvärdig förskola där lika tillgång till förskola av god kvalitet likväl som inkluderande, trygga och jämställda utbildningsmiljöer är centralt. I sådana förskolemiljöer värdesätts kulturell mångfald utan diskriminering. Du lär dig också om hur vi redan bland yngre barn i förskolan kan skapa en medvetenhet om hållbara val och livsstilar.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.