Hoppa till innehållet

Förskollärare

210 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Förskolan är den första delen i utbildningssystemet. Som förskollärare leder du planerad och spontan utbildning och undervisning. Förskollärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet är 3,5 år. Vi erbjuder distansutbildning med antagning vår och höst.

Som förskollärare utmanar och stödjer du barnens lärande och utveckling inom många områden med hjälp av olika arbetssätt där kommunikativa och utforskande processer likväl som kreativt skapande och lek ingår. Du arbetar inom förskolan med barn mellan 1 och 5 år. Det ledarskap du utvecklar bygger på att ta tillvara på barnens perspektiv och göra dem delaktiga i utbildningen likväl som att möta och visa omsorg om det enskilda barnet i gruppen. Vid Luleå tekniska universitet får du en erkänt god kvalitet på såväl de teoretiska som de praktiska delarna av utbildningen.

Utbildningens innehåll

Redan under utbildningens första kurs kommer du att märka av den tvärvetenskaplighet som löper som en röd tråd genom programmets tematiska kurser. Utbildningen har en tydlig vetenskaplig koppling och i våra kurser varvas innehåll som bidrar till att utveckla förskollärarens ledarskapskompetens, relationella kompetens och didaktiska kompetens för att kunna arbeta i enighet med förskolans läroplan. I programmets innehåll ingår bland annat: 
  • Förskollärarens ledarskap, förskolepedagogik, förskoledidaktik samt specialpedagogik för utbildning och undervisning, där lärande, omsorg, lek och utforskande är viktiga delar.
  • Ämnesdidaktik såsom språk och kommunikation, estetiska lärprocesser, matematik, naturvetenskap och teknik.  
  • Uppföljning, utvärdering och utveckling av utbildning och undervisning för en likvärdig förskola.
  • Praktik, sk verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskolans olika verksamheter där de teoretiska studierna kan praktiseras och diskuteras med handledaren.

Förskollärarutbildningen ges på distans, vilket också innefattar fysiska träffar på Campus Luleå med tre-fem sammanhängande dagar två till fyra gånger per termin. Flertalet av de fysiska träffarna innehåller obligatoriska examinerande moment. Mellan träffarna har du många kontakter med lärare och studiekamrater i form av föreläsningar, workshops och grupparbeten som sker med digital teknik och oftast i realtid. Det är därför viktigt att du betraktar även distansstudier som heltidsstudier som bedrivs på dagtid. I möjligaste mån försöker vi anordna VFU i närheten av din hemort om du så önskar.

Anmälan
Förskollärare
Luleå, Distans, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 21 , Ej obligatoriska: 0
Förskollärarutbildningen ges på distans, vilket också innefattar fysiska träffar på Campus Luleå med tre-fem sammanhängande dagar två till fyra gånger per termin.
LTU-83004
2022-04-19
70
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Susanne Westman

Susanne Westman, Universitetslektor, Utbildningsledare förskollärarutbildningen

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493117