Hoppa till innehållet
Fanny Löfmark och Isabelle Hägg
Fanny Löfmark och Isabelle Hägg gjorde sin VFU i Uganda. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya perspektiv efter utlands-VFU

Publicerad: 15 april 2020

Förskollärarstudenterna Fanny Löfmark och Isabelle Hägg valde att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en skola i västra Uganda. En upplevelse som innebar både utmaningar, lärdomar och vidgade perspektiv.

− Jag lärde mig jättemycket men det var samtidigt en utmaning att anpassa sig till en helt annan undervisningsform än det vi är vana vid från den svenska skolan, säger Fanny Löfmark och får med håll av Isabelle Hägg.

Tydligt hållbarhetsperspektiv

− De har ett helt annat tankesätt kring hur lektioner ska planeras och vilka krav du som pedagog kan ställa på barnen. I Sverige har vi en tydlig bild av att undervisningen ska präglas av lek och att barnen är kompetenta men på skolan vi var på kändes det ibland som att åka tillbaka i tiden med en väldigt auktoritär lärarroll.

De två förskollärarstudenterna gjorde sin VFU på Sadhguru School i staden Fort Portal. En skola vars hela verksamhet baseras på lärorna av en indisk yogaguru, något som bland annat märktes i hur skolan arbetade med hållbarhetsfrågor.

− Där upplever jag att man kommit väldigt långt. Trots små resurser och ett stort elevantal kunde de tack vare egna odlingar och återbruk vara självförsörjande vad gäller mat och övrig materiel, berättar Fanny Löfmark.

Trots initiala kulturkrockar är både Fanny och Isabelle rörande överens om att tiden i Uganda är en erfarenhet de kommer bära med sig resten av yrkeslivet.

Bra för den personliga utvecklingen

− Det öppnade upp ögonen för andra arbetssätt och jag känner mig väldigt stärkt. Vi hade en handledare som hela tiden pushade oss att arbeta självständigt med målet att vi mot slutet av vår VFU skulle kunna leda hela klassen själva. Jag tar även med mig alla möten med lärarna på skolan som i många fall hade en styrka i sitt ledarskap som jag själv eftersträvar. Och alla underbara barn såklart, säger Isabelle Hägg och får medhåll av Fanny Löfmark.

− Jag har blivit mer självsäker i mitt ledarskap och vågar testa mer i undervisningen nu. Jag upplever också att jag nu resonerar mer och kan sätta ord på vilken sorts ledare jag vill vara i klassrummet.

Fanny Löfmark och isabelle Hägg bestämde sig tidigt i utbildningen för att de ville testa göra sin långa VFU utomlands. Ett beslut de inte ångrar en sekund.

− Jag tycker det borde vara obligatoriskt! Har du möjlighet och vill åka ska du absolut göra det, säger Isabelle Hägg bestämt.

− Det är bra för den personliga utvecklingen men vidgar också perspektiven inför din blivande profession. Mina råd till den som vill göra VFU utomlands är att åka dit med ett öppet sinne och ta bara med dig de delar du tycker är bra, säger Fanny Löfmark.

Taggar