Hoppa till innehållet
Studenter

Nytt fokus på förskollärare med ledarskapskompetens

Publicerad: 22 mars 2023

Utbildade förskollärare behövs när städer växer och samhället går mot en grön omställning. Det finns ett stort behov av förskollärare med en gedigen ledarskapskompetens som också är redo att utbilda barn för en alltmer komplex omvärld. Luleå tekniska universitet har valt att satsa extra på sin förskollärarutbildning och utveckla den för att möta dagens efterfrågan.

Den gröna omställningen behöver tekniskt utbildad personal, men det skapar även krav på andra områden. I takt med att städerna och industrierna växer i norr ökar behovet av personer med utbildning inom hälsa och lärande. Behovet av utbildade förskollärare är särskilt stort.

– Förskollärare lägger grunden för barns fortsatta lärande i livet och är ett av de viktigaste jobben i dagens samhälle. På Luleå tekniska universitet lyfter vi fram förskollärarens ledarskap tydligare än tidigare. Förskollärare ska inte bara leda barngrupper i utbildning och undervisning, utan också ansvara för att leda och stödja sina kollegor i arbetslaget, såväl vad gäller undervisning som utvecklingsarbete, säger Susanne Westman, utbildningsledare för förskollärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet.

Utbildningen blandar teori, praktik och estetiska inslag. Blivande förskollärare lär sig att arbeta hållbart med fokus på allas lika värde, oavsett kön eller kulturell bakgrund, så att alla barn som går förskola ska få samma möjligheter och förutsättningar i livet. Utbildningen utvecklas och förbättrats i nära samarbete med studenterna som lärarna för en ständig dialog med.

– Den röda tråden är tydlig inom och mellan kurserna och studenter lär sig behärska många olika arbetssätt. Eftersom vi byggt ihop tidigare korta kurser till terminslånga kurser och gjort dessa tvärvetenskapliga (olika ämnen i samma kurser) skapar vi möjlighet till mer processinriktat lärande så att studenter får arbeta med olika ämnen samtidigt, såsom det görs i ute i förskolan, säger Susanne Westman

– Hjärtat i vårt program är det processinriktade och utforskande lärandet som bygger på kritiskt tänkande, problematiseringar och analyser - och det är vi stolta över.

Lång erfarenhet av distansundervisning

Förskollärarutbildningen gör nya satsningar, men utbildningen står redan på en stadig grund med över tjugo års erfarenhet av distansundervisning. Studenterna möter proffsiga lärare och välarbetade distanslösningar. Eftersom Luleå tekniska universitet är relativt litet får studenterna en närhet till sina lärare, klasskompisar och samarbetspartners även om utbildningen ges på distans.

Studenter har även träffar på Campus Luleå med tre till fem sammanhängande dagar två till tre gånger per termin. Under de så kallade campusveckorna genomförs examinationer, praktiska övningar och studenterna ges möjlighet att dansa, måla, konstruera, experimentera men också lära känna sin klass.

– Vi har många grupparbeten vilket är bra, men många av oss har arbetat bättre och vågat ta mer plats när vi har fått se och träffa klassen i verkligheten. Dagarna har aldrig varit tråkiga, tvärtom! När vi har campusvecka så flyger tiden vilket bara är kul, säger Nora Hassan Said Neama som studerar till förskollärare vid Luleå tekniska universitet.

Susanne Westman

Susanne Westman, Universitetslektor, Utbildningsledare förskollärarutbildningen

Telefon: 0920-493117
Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik