Hoppa till innehållet
globala mål

En hållbar skolvärld

Inom programmet utbildar du dig mot en mer hållbar skolvärld. De mål som främst fokuseras är God utbildning, Jämställdhet och Minskad ojämlikhet.

Under din utbildningstid lär du dig hur du designar en inkluderande, likvärdig och god utbildning som långsiktigt ökar hållbarheten i utbildningsystemet och det övriga samhället. Du lär dig också hur jämställdhet ökar alla skolelevers möjlighet till egenmakt och inkludering samt hur du kan bidra till minskad ojämlikhet i framtidens samhälle.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.