Hoppa till innehållet
Foto: Anna Åström
Kerstin Löf, student vid Förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Praktik på italienska

Publicerad: 22 mars 2013

Kerstin Löf läser fjärde terminen på Förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet. När våren briserar och frukträdens blommor formar träden till ljusrosa bollar återvänder hon till sitt andra hemland, Italien, för fem praktikveckor (VFU).

– Min sambo är från Italien och vi har bott där i flera år innan vi bestämde oss för att flytta tillbaka till Sverige och min hemstad Luleå, där jag nu utbildar mig till förskollärare. När chansen att göra praktik utomlands kom kändes det helt rätt, säger Kerstin Löf.

Förskollärarprogrammet rymmer flera längre praktikperioder. Den som infaller under fjärde terminen saknar kraven på trepartssamtal, vilket möjliggör placering utomlands. Under fem veckor, med start den 3 april, kommer Kerstin Löf bo i Porto San Giorgio, en stad som ligger 15 mil söder om kuststaden Rimini.

Att tänka själv

Inom förskolan i Sverige är den pedagogiska modellen Reggio Emilia, som bygger på en djup respekt för barnet med utgångspunkten i att alla barn föds intelligenta och kapabla till att tänka fritt, väldigt populär.  Reggio Emilia är en stad i norra Italien och filosofins grundare, Loris Malaguzzi, drev de kommunala förskolorna i staden under många år efter andra världskriget. Reggio Emilia-inspirationen finns i USA, Sydkorea, Australien, i hela Skandinavien och i flera andra europeiska länder.

– Malaguzzi utgick från att lydiga människor är farliga människor. Det var ju precis efter andra världskriget. En av de frågeställningarna som jag bär med mig till praktiken är varför Reggio Emilia-pedagogiken, som i Sverige är väldigt populär, är långt ifrån lika spridd i sitt ursprungsland, säger Kerstin.

I dagens Italien finns allmän, kommunal, förskola för barn i åldern 3-5år. För yngre barn är alternativet privata förskolor där avgiften är lika hög som platsbristen. Kerstin beskriver hur barnen fortfarande niar sina lärare och hur fokus ligger på att lära barnen att uppföra sig, snarare än att fostra fritänkande individer.

Framtid och lärande

Kerstin Löf beskriver barn i förskoleåldern som små svampar, de suger åt sig kunskap. Allt fastnar och möjligheterna till lärande är enorma. Efter denna VFU-period återstår tre terminer av studier och för Kerstin har Förskollärarutbildningen vid LTU motsvarat förväntningarna.

– Jag hade ju arbetat inom skolan innan jag började utbilda mig och kände redan då att det var ett yrke som jag tror att jag kommer trivas länge i. Jag tycker att utbildningen väl förbereder oss på det lärande som sker i vardagen på förskolan. En fruktstund är en matematiklektion och i leken övas språket, säger Kerstin.

Läs mer om att göra praktik inom lärarutbildningen