Hoppa till innehållet

Vad händer mellan träffarna?

Publicerad: 25 mars 2015

Mellan träffarna studerar du individuellt och tillsammans med din studiegrupp med att se på inspelade föreläsningar, läsa kurslitteratur och arbeta med kursuppgifter. Men vid flera tillfällen i veckan förekommer också schemalagda aktiviteter, föreläsningar och grupparbeten på dagtid då du har kontakt med lärare och studiekamrater via din dator.

Undervisning i realtid (t.ex. föreläsningar och seminarier där du interagerar med lärare och andra kursdeltagare) via Adobe Connect kommer också att äga rum mellan campusträffarna i vissa kurser. Du kommer även att samarbeta med kurskamraterna utanför undervisningen. Om ni är flera som bor nära varandra kan ni träffas personligen, annars finns möjligheter till samarbete via nätet. Varje kurs har egna ”rum” på nätet. I vissa kurser kommer det att finnas möjlighet att träffas i virtuella grupprum för att diskutera och arbeta med gruppuppgifter.