Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3

240 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
För dig som är intresserad av barns lärande i de yngre åldrarna finns grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs ett till tre. Utbildningen till grundlärare ger dig kunskaper att utforska, utmana och utveckla ditt eget såväl som barns lärande.

Grundlärarprogrammet för förskoleklass och årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet är upplagt som distansstudier. Det betyder att programmet passar dig som bor i andra delar av landet lika väl som dig som bor i Luleå med omnejd. Du kommer till universitetet för undervisning och examinationer två-fyra dagar varje månad. Mellan dessa fysiska träffar studerar du på egen hand eller tillsammans med dina studiekamrater. Ofta kommer du också att möta dina studiekamrater och lärare via distansöverbryggande teknik av olika slag.

Utbildningens innehåll

I grundlärarutbildningen varvas praktik och teori där dina ämnesteoretiska kunskaper utvecklas i samklang med de praktiska tillämpningarna. Du kommer att möta lärare som bedriver forskning inom de ämnen du studerar, samtidigt som du möter lärare med stort yrkesmässigt kunnande och beprövad erfarenhet.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, omfattar sammanlagt ett års studier och är uppdelad i sex kurser som löper genom hela utbildningen. Kurserna sätter fokus på lärarprofessionen i vid bemärkelse, utmanar ditt tänkande, dina värderingar och din etiska hållning samt övar din förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt.

Genom att pröva på läraryrket i praktiken bygger du upp din erfarenhet och blir tryggare i din yrkesroll. Praktiktiden kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och ingår i alla lärarutbildningar. På grundlärarprogrammet omfattar praktiken totalt en termin. Det finns möjlighet att göra delar av praktiken utomlands.

Din praktiktid har många fördelar:

  • Du får uppleva förskolan/skolans verksamhet.

  • Du har en erfaren lärare eller pedagog som handledare.

  • Du skapar kontakter inom ditt framtida yrke.

  • Praktiktiden är uppdelad på tre perioder. Du hinner alltså pröva på att jobba på flera arbetsplatser under din studietid.

Ämnesstudierna omfattar totalt två och ett halvt års studier i form av kurser i svenska, engelska, matematik, samhälls- och naturorientering samt teknik.

De webbaserade studierna kräver internetanslutning med bredbandshastighet motsvarande ADSL, programvara som till exempel Adobe Connect, webbkamera, headset och mikrofon.

Anmälan
Luleå, Distans, Hösten 2018

Startdatum 2018-08-22, v.34 2018
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83045
2018-04-16
50
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c. Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6b).

Eller:

Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6b)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anna Vikström

Anna Vikström, Biträdande professor, Utbildningsledare Förskola och Grundlärare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492034