Hoppa till innehållet
globala mål

Vi skapar en mer hållbar värld

Att utbilda lärare är, för att citera Dylan William (2013), att förbereda studenter för en värld som vi egentligen inte kan föreställa oss.

Eftersom dagens och morgondagens lärare i sin tur utbildar dem som är barn och unga idag – och unga människor för överskådlig tid framåt – lägger Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU), som utbildar ämneslärare mot arbete i grundskolans år 7-9 respektive mot gymnasieskolan, ett särskilt fokus på de globala målen #4 God utbildning för alla och #5 Jämställdhet.

Till de frågor som genomsyrar utbildningen hör vad god utbildning innebär, hur utbildning både skall inkludera och utmana elevers tänkande, lärande och kreativitet samt vad som är skolans och lärares uppdrag. I KPU-kurserna, som omfattar både kurser i utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU), fokuseras det på olika sätt: genom kurslitteratur, i föreläsningar och seminariesamtal, i iscensatt undervisning under VFU samt i examinationsuppgifter.

 

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.