Hoppa till innehållet

Kompletterande Pedagogisk Utbildning

90 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Detta är en lärarutbildning för dig som har akademiska studier inom ett undervisningsämne i gymnasieskolan eller grundskolans år 7-9. Utbildningen omfattar 90 hp, med innehåll som relaterar till centrala kunskapsområden inom läraryrket. Såväl ämnesdidaktik som verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan sökas om du redan har akademiska studier, exempelvis fristående kurser eller examen från program med relevant innehåll, och vill komplettera detta med en pedagogisk utbildning som ger dig en lärarexamen.

Utbildningens innehåll

KPU omfattar 90 hp och utgörs av tre kurser om 30 hp vilka innehåller en kärna av generella kunskaper knutna till läraryrket. Dit hör exempelvis ungdomars utveckling och lärande, bedömning och betygsättning, läroplansteori och vetenskapsteori. Vidare ingår ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en omfattning av 30 hp. Studenten skriver ett eget utvecklingsarbete omfattande 12,5 hp. Vårt placeringsområde är Norrbotten men vår ambition är att studenterna får göra sin VFU på hemorten eller närliggande ort. Utbildningen leder till en examen mot arbete i grundskolan årskurs 7-9 eller en examen mot arbete i gymnasieskolan. Examen kan avläggas på grundnivå eller på avancerad nivå, beroende på antal ämnen och ämnenas omfattning. Kompletterande Pedagogisk Utbildning ges som distansutbildning. Programmet avslutas med 2-3 dagars sammankomst vid Campus Luleå. För denna träff gäller obligatorisk närvaro. Programmet kräver dator, datorutrustning (webcamera och headset) och internetanslutning. I utbildningen ingår VFU, verksamhetsförlagd utbildning, om totalt 20 veckor, fördelat på tre terminer. Under den verksamhetsförlagda utbildningen är studenten på en grund- eller gymnasieskola på heltid. Under termin 1 gör studenten 5 veckors VFU (preliminärt under andra halvan av höstterminen), 5 veckor under termin 2 och 10 veckor under termin 3. 

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om examensbevis för ämneslärarexamen. När du fått examensbevis kan du ansöka hos Skolverket om lärarlegitimation. Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasieskolan och i grundskolans årskurs 7-9 i de ämnen som ingår i examen. Om du vill undervisa i fler ämnen kan du efter kompletterande studier ansöka om ytterligare behörighet. 

Var kan jag jobba?

Efter avlagd ämneslärarexamen kan du arbeta i grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Har du studerat musik eller dans så kan du även arbeta i den kommunala musikskolan/kulturskolan eller vid någon folkhögskola. Behovet av lärare varierar nationellt och regionalt. 

Anmälan
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning 7-9,
Ortsoberoende, Distans, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Ortsoberoende
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 1
I utbildningen ingår en obligatorisk träff i slutet av programmet motsvarande 2-3 dagar
LTU-83008
2022-04-19
45
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt för ämneslärarexamen, högstadiet minst ett undervisningsämne omfattande 90 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan). Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå. Ytterligare ett eller två undervisningsämnen kan ingå i examen, om omfattningen är minst 60/45 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 90 hp.

För ämneslärarexamen, gymnasiet minst ett undervisningsämne omfattande 120 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, filosofi, psykologi, dans, naturkunskap, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan), sociologi, pedagogik. Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå. Ytterligare ett undervisningsämne kan ingå i examen, om omfattningen är minst 90 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 120 hp.

För specifik information om ämneskrav se Ltu.se under Mer om anmälan, förkunskapskrav och urval.

Urval

Ämnesinriktningar med stor anställningsbarhet har högsta prioritet

  • Akademiska: 100%
Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Kompletterande Pedagogisk utbildning, inriktning gymnasiet,
Ortsoberoende, Distans, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Ortsoberoende
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 1
I utbildningen ingår en obligatorisk träff i slutet av programmet motsvarande 2-3 dagar
LTU-83007
2022-04-19
55
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt för ämneslärarexamen, högstadiet minst ett undervisningsämne omfattande 90 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan). Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå. Ytterligare ett eller två undervisningsämnen kan ingå i examen, om omfattningen är minst 60/45 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 90 hp.

För ämneslärarexamen, gymnasiet minst ett undervisningsämne omfattande 120 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, filosofi, psykologi, dans, naturkunskap, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan), sociologi, pedagogik. Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå. Ytterligare ett undervisningsämne kan ingå i examen, om omfattningen är minst 90 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 120 hp.

För specifik information om ämneskrav se Ltu.se under Mer om anmälan, förkunskapskrav och urval.

Urval

Ämnesinriktningar med stor anställningsbarhet har högsta prioritet

  • Akademiska: 100%
Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Annbritt Palo

Annbritt Palo, Biträdande professor, Utbildningsledare ämneslärarprogrammet och KPU, fristående kurser språk

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492513