Hoppa till innehållet
Globala mål

För allas lika rättigheter

Utbildningen till specialpedagog lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling.

Störst fokus ligger på målen Jämställdhet, Minskad ojämlikhet och Fredliga samt inkluderande samhällen.
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder och annan ställning.  Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. 

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.