Hoppa till innehållet

Historisk avgångsklass presenterade exjobb

Publicerad: 29 maj 2019

Luleå tekniska universitets första, historiska, avgångklass specialpedagoger presenterade sina examensarbeten under tisdagen. I ett välfyllt Vetenskapens hus i Luleå samlades specialpedagoger, skolledare och speciallärare för att lyssna på studenternas purfärska forskning.

– Vi vill med detta arrangemang ge fler möjlighet att ta del av det arbete studenterna lagt ner på sina examensarbeten. Tanken är att vi nu startar en tradition av att specialpedagoger, speciallärare, skolledare och andra skolutvecklingsintresserade från regionen möts under en dag och samtidigt får ta del av aktuell forskning, säger Kattis Edström, universitetsadjunkt och lärare på specialpedagogprogrammet vid Luleå tekniska universitet.

Efterfrågad yrkeskategori

Avgångsklassen går nu ut i arbetslivet tillhörande en mycket efterfrågad yrkeskategori.

– De flesta studenterna har tjänst som specialpedagoger redan före examen. Det visar att behovet är stort, berättar Kattis Edström.

Förutom studenternas presentationer om allt från effekten av handledning i förskolan till lärares perspektiv på arbetet med extra anpassningar talade också gästföreläsaren Caroline Sims från Uppsala universitet på temat särskild begåvning i forskning och undervisningspraktik. Två av de 13 avgångsstudenterna var Anna Vennberg Modig och Sofie Ölund från Luleå som var rörande överens om att utbildningen infriat alla förväntningar.

Applicerar kunskapen i skolorna

– Det har varit jättebra på alla sätt, man gick in med höga förväntningar och jag kan verkligen säga att de förväntningarna har infriats. Förutom att jag lärt sig mycket om professionen så har jag också utvecklats som person. Vi har även haft väldigt duktiga lärare som har varit lyhörda för våra önskningar under hela utbildningen. Det har varit en bra kommunikation och vi har kunnat påverka studierna mycket under de här åren, säger Anna Vennberg Modig och får medhåll av Sofie Ölund.

– Dessutom har kurslitteraturen varit bra och uppgifterna har gått att applicera i verksamheten.

Studenterna vid specialpedagogprogrammet läser på halvfart och distans, en studieform som möjliggör deltidsarbete på skolorna för studenterna på programmet.

– Den stora fördelen med att studera på halvfart är att du hinner processa utbildningen mer än om du läser på heltid eftersom att man hela tiden kan relatera utbildningen till den dagliga skolverksamheten. I och med att vi fortfarande har en fot i skolorna kan vi hela tiden testa antaganden och applicera kunskapen direkt på eleverna i respektive skola, säger Sofie Ölund.

Taggar