Hoppa till innehållet

Specialpedagogprogrammet

90 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
I specialpedagogprogrammet studeras den specialpedagogiska verksamheten i förskola och skola samt utvecklingen av det tvärvetenskapliga specialpedagogiska kunskapsområdet.

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning om 90 hp som syftar till att du utvecklar kunskapen om specialpedagogik som samhällsuppdrag, verksamhetsområde och social praktik samt om det specialpedagogiska forskningsfältet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Du ska även tillägna dig ett fördjupat vetenskapligt tänkande. Utbildningen syftar också till att dina kunskaper om den kvalificerade specialpedagogen som samtalspartner fördjupas liksom om möjligheter, hinder och didaktiska utmaningar för alla elevers utveckling och lärande. Ett inslag i utbildningen är verksamhetsförlagda fältstudier.

Utbildningens innehåll

Specialpedagogprogrammet är upplagt som distansstudier med campusförlagda träffar. Du kommer till universitetet för undervisning och examinationer 2-4 dagar 2-4 ggr/termin. Mellan dessa fysiska träffar studerar du på egen hand eller tillsammans med övriga kursdeltagare och du kommer även att möta lärare och kursdeltagare via distansöverbryggande teknik vid vissa tillfällen. Under utbildningens  första år fokuseras på specialpedagogik som samhällsuppdrag, verksamhetsområde och social praktik samt det specialpedagogiska forskningsfältet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Under det första året ska du även tillägna dig ett vetenskapligt tänkande. Andra årets tre kurser syftar till att fördjupa kunskaperna om specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner där samtal, handledning och kollegahandledning ingår. Under utbildningens andra år skall du även tillägna dig ett fördjupat vetenskapligt tänkande. Utbildningen under det avslutande tredje året inleds med en vetenskapsteoretisk kurs, efter vilken du förväntas ha förvärvat en väl utvecklad förståelse för vetenskapsteori, metodologi och forskningsetik som utgör bas för genomförande av ett examensarbete med hög vetenskapsteoretisk och forskningsetisk kvalitet inom det specialpedagogiska området.  

Anmälan
Specialpedagogprogrammet
Luleå, Distans, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 50%
Svenska
Obligatoriska: 18
LTU-93557
2022-03-15
30
Förkunskapskrav

Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. För tillträde till utbildningen krävs avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller förskollärarexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs minst tre års pedagogiskt arbete efter uttagen lärarexamen, omfattande heltid. Yrkeserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg i samband med ansökan.

Urval

Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp: Grupp 1: Förskollärarexamen (25 %) Grupp 2: Grundlärarexamen (50 %) Grupp 3: Ämneslärarexamen eller yrkeslärarexamen (25 %). Om antal platser inte fylls i respektive urvalsgrupp fördelas platserna enligt följande: Från grupp 1 till grupp 2 - Från grupp 2 till grupp 3 - Från grupp 3 till grupp 2. Urvalet grundas på 20-285 högskolepoäng.

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Maria Johansson

Maria Johansson, Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492509