Hoppa till innehållet
Greta Lindberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Möt en lärare – Greta Lindberg

Publicerad: 6 september 2016

Greta Lindberg är lärare vid specialpedagogprogrammet.

Hej där, vem är du?

– Jag har arbetat som lärare, specialpedagog och rektor i grundskolan. Jag är utbildningsledare för VFU i lärarutbildningen, doktorand i pedagogik och undervisar i kurser och uppdragsutbildningar.

I vilka kurser möter studenterna dig?

– Jag undervisar i kurser i pedagogik och specialpedagogik och i huvudsak om ledarskap, skolans likabehandling och konflikthantering.

Hur är du som lärare?

– Jag är engagerad och tycker att läraryrket är ett av samhället viktigaste yrken. Kunskaper blir verktyg för att utveckla både människor och verksamheter och jag vill gärna dela med av mina kunskaper och erfarenheter från olika områden för att bidra till andras och professionella utveckling och i förlängningen utveckling i skola och förskola.

Varför är det så roligt att undervisa?

– Det är roligt att möta både unga studenter och studenter som redan har en utbildning men som kompetensutvecklar sig. Som lärare har man unika möjligheter att träffa studenter under en kurs eller kanske ett helt program och följa processen när studenter adderar ny kunskap till sina tidigare kunskaper och erfarenheter och se den utveckling som då sker. 

Vad vill du att studenterna ska få med sig från dina kurser?

– Jag vill att studenterna ska utveckla ny kunskap och nya verktyg som de kan använda i sitt dagliga arbete med barn och elever men också för att utveckla sig själva och sin verksamhet. Genom kunskap kan studenterna bidra till en ur olika aspekter hållbar skolmiljö, inte minst på det sociala planet.

Varför ska man läsa specialpedagogprogrammet vid Luleå tekniska universitet?

– Specialpedagoger och deras kunskap är viktig i skolan. De har goda kunskaper om hur rektorer och lärare kan arbeta för att bidra till alla elevers utveckling och lärande. Under utbildningen utvecklar studenterna ett specialpedagogiskt förhållningssätt med kunskap om och förståelse för de specialpedagogiska teorierna och kunskapsområdet, men också färdighet och förmåga för att tillämpa denna kunskap.