Danslärarutbildning vid Luleå tekniska universitet

Att vara danslärare handlar om att skapa dans tillsammans med barn och unga. Utbildningen ger dig goda förutsättningar för yrkesverksamhet inom gymnasieskolan, grundskolan och inom den frivilliga dansverksamheten.

Studierna är organiserade i fyra huvuddelar: ämnet dans, ett annat ämne eller ämnesfördjupning i dans, utbildningsvetenskaplig kärna samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Inom dansämnet får du dansträning i olika dansstilar såsom jazzdans, klassisk balett, modern och samtida dans, improvisation och komposition samt blockundervisning i ett par andra genrer.

Inriktningen ger fördjupning i dansdidaktik riktad mot framförallt gymnasieskolan, men även didaktik mot arbete med dans i grundskolan.

Följande moment ingår i ämnet dans

  • Dansgestaltning
  • Didaktik
  • Danshistoria och dansanalys
  • Praktik
  • Skapande projekt
  • Danskunskap
  • Musik
  • Kommunikation och media
  • Forskningsmetodik

Inom fördjupning dans arbetar du vidare inom dessa moment samt specialiserar dig inom områden såsom dansteori, repertoar, improvisation och komposition samt koreografi.

Utbildningsvetenskapliga kärnan

I den delen av utbildningen får du möjlighet att utveckla kunskap om läraruppdraget och huvuduppgifterna i läraryrket.  

Verksamhetsförlagd utbildning (praktik)

Genom praktik får du uppleva det dagliga arbetet med dansundervisning inom skolväsendet. Du auskulterar hur erfarna danslärare arbetar samt planerar, undervisar och utvärderar egen dansundervisning.

Dans och lärande

Danslärarutbildningen utvecklar kontinuerligt internationella nätverk. Exempel på detta är utbildningens samarbete med franska koreografers sätt att skapa dans tillsammans med skolelever. Danslärarutbildningen samverkar även med det nationella Institutet Dans i skolan.

Vid Luleå tekniska universitet bedrivs forskning inom området dans och lärande. Dans i skolan – biennaler, nordiska forskningskonferenser och mötesplatser för nationellt och internationellt samarbete arrangeras kontinuerligt i Piteå.

Ansökan

Ansökan till lärarutbildningen, med dansinriktning sker via antagning.se Antagning sker genom färdighetsprov.

Kontaktpersoner för danslärarutbildningen

Björklund-Dahlgren, Cecilia - Universitetslektor
User avatar
Organisation: ÖVRIGT, Musik och dans, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72753

Sidansvarig och kontakt: Cecilia Björklund-Dahlgren

Publicerad: 24 februari 2014

Uppdaterad: 23 mars 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016