Hoppa till innehållet

Danslärarutbildning vid Luleå tekniska universitet (Nollintag hösten 2020)

OBS!
Inriktningen tar inte in nya sökande hösten 2020. Befintliga studenter påverkas inte.

Att vara danslärare handlar om att skapa dans tillsammans med barn och unga. Utbildningen ger dig goda förutsättningar för yrkesverksamhet inom gymnasieskolan, grundskolan och inom den frivilliga dansverksamheten.

Studierna är organiserade i fyra huvuddelar: ämnet dans, ett annat ämne eller ämnesfördjupning i dans, utbildningsvetenskaplig kärna samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Inom dansämnet får du dansträning i olika dansstilar såsom jazzdans, klassisk balett, modern och samtida dans, improvisation och komposition samt blockundervisning i ett par andra genrer.

Inriktningen ger fördjupning i dansdidaktik riktad mot framförallt gymnasieskolan, men även didaktik mot arbete med dans i grundskolan.

Följande moment ingår i ämnet dans

  • Dansgestaltning
  • Didaktik
  • Danshistoria och dansanalys
  • Praktik
  • Skapande projekt
  • Danskunskap
  • Musik
  • Kommunikation och media
  • Forskningsmetodik

Inom fördjupning dans arbetar du vidare inom dessa moment samt specialiserar dig inom områden såsom dansteori, repertoar, improvisation och komposition samt koreografi.

Utbildningsvetenskapliga kärnan

I den delen av utbildningen får du möjlighet att utveckla kunskap om läraruppdraget och huvuduppgifterna i läraryrket.  

Verksamhetsförlagd utbildning (praktik)

Genom praktik får du uppleva det dagliga arbetet med dansundervisning inom skolväsendet. Du auskulterar hur erfarna danslärare arbetar samt planerar, undervisar och utvärderar egen dansundervisning.

Dans och lärande

Danslärarutbildningen utvecklar kontinuerligt internationella nätverk. Exempel på detta är utbildningens samarbete med franska koreografers sätt att skapa dans tillsammans med skolelever. Danslärarutbildningen samverkar även med det nationella Institutet Dans i skolan.

Vid Luleå tekniska universitet bedrivs forskning inom området dans och lärande. Dans i skolan – biennaler, nordiska forskningskonferenser och mötesplatser för nationellt och internationellt samarbete arrangeras kontinuerligt i Piteå.

Ansökan

Ansökan till lärarutbildningen, med dansinriktning sker via antagning.se Antagning sker genom färdighetsprov.

Kontaktpersoner för danslärarutbildningen

Cecilia Björklund-Dahlgren

Björklund-Dahlgren, Cecilia - Professor

Organisation: Danspedagogik, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72753
Rum: K115 - Piteå»